Landsbygdsnätverket

De offentliga kökens roll i samhällets krisberedskap

Hur bygger vi ett samhälle som är rustat för att klara kriser? Hur kan en kommun lösa livsmedelsförsörjningen för sina invånare? Det är några av frågorna som tas upp i detta webbinarium.

I detta webbinarium från den 26 december 2018 får du konkreta råd och tips om hur man förbereder sig för det som ingen hoppas ska hända men som vi trots det måste vara förberedda på. Ta del av hur två av landets kommuner förbereder sig för kris och hur de tänker sig att lösa livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare.

Helena Nordlund är projektledare på Matlust och som har i uppdrag att ta fram en strategi kring livsmedelsförsörjning för Södertälje kommun. Helena har fördjupat sig i vad som egentligen är kommunens ansvar i ett krisläge och delar med sig av vad hon kommit fram till. Hon berättar även vilka frågeställningar och problemområden hon stött på i arbetet.

Gun Svensson är måltidsutvecklare i Eksjö kommun och berättar om ambitionen att koppla ihop hållbara konsumtionsvanor och ett samhälle som är rustat för att klara kriser. Hon pratar även om värdet av kontaktnät med samarbetspartners i normalläge för att kunna klara ett läge i kris och hur man konkret kan få till det.

Längd: 1 h 12 min (varav presentationen är ca 37 min)

Mer information


Kontakta MATtanken om du vill ta del av presentationer och dokument från webbinariet: mattanken@jordbruksverket.se