Landsbygdsnätverket
I bakgrunden syns en persons händer, i ett vetefält. Orden Livsmedelsstatistik, offentlig sektor är inlagda över bilden. Foto: KIRILL RYZHOV, Mostphoto

SILO samlar statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor

Aktuellt

SILO är ett systematiskt arbete för att samla in, sammanställa och publicera statistik över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor. SILO-databasen innehåller statistik över kommunernas inköp av livsmedel 2022 och 2023. Lanseringen av SILO version 2023:1 skedde i april 2024.

  • Den 17 maj 2024 publicerades en första uppdatering av SILO-databasen med några rättningar och kompletteringar. SILO version 2023:2 innehåller inläst data från 245 kommuner 2022 och 272 kommuner 2023.

  • Vi erbjuder support för dig som vill ha vägledning i hur databasen fungerar eller har andra frågor. Boka ett möte med MATtanken-teamet. I juni finns vi tillgängliga alla vardagar fram till midsommar. Kontakta oss via e-post: mattanken@jordbruksverket.se

SILO-databasen 2023:2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns hos Jordbruksverket (klicka på länken).
På SILO-databas-sidan finns också en manual att ladda ner, för dig som behöver vägledning i hur databasen fungerar. Här finns också en instruktionsfilm, samt en Excel-fil Livsmedel i olika grupperingar. Länkarna till manual, instruktionsfilm och Excel-fil finns i övre högra hörnet på sidan.

I rapporten Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor, SILO version 2023:2 beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data. Rapporten finns att ta del av längre ner på denna sida.

Den version av SILO-databasen som publicerades vid lanseringen i april, hette SILO 2023:1.

En första uppdatering av statistikunderlaget i databasen, SILO 2023:2, publicerades i mitten av maj 2024.

Uppdateringar görs för att kunna göra rättelser och läsa in kompletterande material. Det kan därför skilja något i resultat om samma rapport tas ut vid två tillfällen, när det gjorts en uppdatering mellan.

I början av 2025 är planen att förutom att samla in kommunernas inköp av livsmedel 2024, även inkludera regionernas livsmedelsstatistik vid insamlingen.

SILO-teamet nås via e-post: livsmedelsstatistik@jordbruksverket.se

Du kan också ringa Eva Sundberg, projektledare MATtanken. Tel. 073‑232 55 70.

Framsida på rapporten

Rapport: Statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor.

SILO version 2023:2

I rapporten beskrivs bakgrunden till SILO och tillvägagångssättet för att samla in data, samt nyheter i samband med uppdateringen. Därefter presenteras resultat som belyser kommunernas skattefinansierade måltider ur olika perspektiv. Rapporten avslutas med några korta ord om SILO‑arbetet framåt.

Ta del av rapporten som pdf-fil. Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Tre emblem: Jordbruksverkets logotyp, MATtankens logotyp och EU-flaggan för Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling