Landsbygdsnätverket

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Beredskapsarbete och offentliga måltider

Livsmedelsverket har fått projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna.

– Vi ska stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap, berättar Emelie Eriksson, projektledare Livsmedelsverket.

I detta arbete finns Jordbruksverket genom MATtanken med i delar som handlar om erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Anmäl dig till Beredskapsnätverket för offentliga måltider

Här kan du anmäla dig till Beredskapsnätverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att gå med i nätverket får du inbjudningar till nätverksträffarna (ca 2-3 träffar per termin) samt löpande information om vad som är på gång i arbetet kring beredskap och offentliga måltider.

Den 1 juni kl 13.30-15.00 är första träffen i Beredskapsnätverket

  • Vi kommer att prata om hur vi ska använda nätverket, bland annat om hur kan vi dela information kring beredskapsfrågor med varandra på ett säkert och effektivt sätt.
  • Helena Eggens och Linnéa Nilsson från inköpscentralen Adda kommer att finnas med och berätta om den upphandling som just nu pågår kring ”Livsmedel Krisberedskap”.
  • Måltidsverksamheten i Östersunds kommun finns också med och berättar om sitt beredskapsarbete.

Mer information om första träffen samt inbjudan har sänt ut till de som redan är medlemmar i beredskapsnätverket.

Gemensam upptaktsträff för nästa steg i arbetet

Livsmedelsverket och MATtanken genomförde ett upptaktsmöte i mitten av april där deltagarna fick höra mer om det fortsatta arbetet i den nya satsningen på beredskap för offentliga måltider – nästa steg i arbetet, och kunde bidra med sina synpunkter.

Läs mer om tankarna inför upptaktsmötet på Måltidsbloggen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post