Landsbygdsnätverket
En salladsbuffé.

Hållbara offentliga måltider – alla aktörer i kedjan

MATtanken är en arena för nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Syftet är att bidra till hållbara offentliga måltider – alla aktörer i kedjan.

Bakgrund

MATtanken är en satsning som ursprungligen startades av en arbetsgrupp inom Landsbygdsnätverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som identifierat ett behov av att arbeta brett, tillsammans med alla aktörer i kedjan, med frågan om offentliga måltider och deras koppling till exempelvis svensk livsmedelsproduktion. Grundfinanseringen har sedan starten skett via medel från Landsbygdsprogrammet.

Syfte

MATtanken är en neutral arena för nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring frågor där de offentliga måltiderna har en viktig roll att fylla, inte minst inom livsmedelsstrategiarbetet.

Mål

MATtankens position ger möjlighet att samordna, kommunicera och vara med och driva på utvecklingen kring hållbara offentliga måltider – alla aktörer i kedjan.

Aktiviteter

MATtankens kärnverksamhet arbetar sedan 2022 med att möjliggöra SILO, som är ett systematiskt arbete för att samla in, sammanställa och publicera statistik över vilka livsmedel som köps in till offentlig sektor. Med SILO på plats kan vi tillhandahålla faktabaserade underlag om inköp av livsmedel till offentliga måltider.

Studio MATtanken, koordineringen av Offentliga måltidens dag och sammanställningen av kommunernas kost- och måltidspolicys är andra insatser inom ramen för grundfinansieringen.

Med hjälp av extern finansiering gör MATtanken åren 2022-2024 också insatser inom beredskap samt det nationella projektet Ett nytt recept för skolmåltider.

Om projektet

Läs mer om MATtanken-projektet:

MATtankens logotyp och symbol för EU:s landsbygdsprogram