Landsbygdsnätverket

Mer om vildsvinsnätverket

Syftet med MATtankens vildsvinsnätverk är att öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer vildsvinskött att nå matgästerna. Vildsvinsnätverket startade hösten 2020 och vi planerar för aktiviteter även 2021.

Vad gör nätverket?

Genom erfarenhetsutbyte och goda exempel inspirerar vi varandra och uppmuntrar kommuner och regioner att köpa och nyttja vildsvinskött. Vi vill också motivera jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att tillgängliggöra köttet till offentliga kök.

Målgrupp för nätverket

Målgruppen för nätverket är framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket vänder sig även till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Nätverksträffar

Planeringen för 2022 pågår. Har du något tema du vill att vi lyfter fram? Hör av dig till oss via mattanken@jordbruksverket.se

Tidigare nätverksträffar

  • 15 december. Tema: Hur når vi kontinuitet i tillgång och servering?
  • 23 september. Tema: Lära av varandra.
  • 27 maj 2021. Tema: Tillgång och efterfrågan.
  • 22 februari 2021. Tema: Vilthanteringsanläggningar.
  • 10 december 2020. Tema: Krav i samband med upphandling.
  • 10 november 2020. Tema: Attityd och acceptans.
  • 29 september 2020. Nätverk. Uppstart.

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem i vildsvinsnätverket får du löpande uppdateringar om vad som händer kring MATtankens vildsvinsarbete men även tips och idéer vad andra aktörer gör. Förhoppningen är även att nätverket bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap. Din medverkan i nätverket är kostnadsfri.

Anmäl dig till nätverket

Jag vill vara med i vildsvinsnätverket (länk till anmälan)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Hör av dig till mattanken@jordbruksverket.se om du vill veta mer om vildsvinsnätverket.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post