Landsbygdsnätverket

Grafisk profil

Vår grafiska profil ska bidra till att all kommunikation där MATtanken står som avsändare är tydlig, samstämmig och konsekvent.

En grafisk manual för profilen har tagits fram som innehåller instruktioner och riktlinjer för hur vi ska använda logotyp, typsnitt, färg och bild. Manualen är en hjälp för dig som ska producera material med MATtanken som avsändare. Om du vill ha del av manualen så hör av dig till oss via e-post: mattanken@jordbruksverket.se

När man arbetar med ett varumärke är det viktigt att vara tydlig och konsekvent så att mottagaren får en bild som stämmer överens med den profil som är fastställd. Oavsett vad man ser från MATtanken ska man alltid känna igen sig.

Logotypen är vårt tydligaste kännetecken. Den ska alltid finnas med i all kommunikation där MATtanken är avsändare eller medarrangör.

Hämta hem vår logotyp:

Liggande färg, eps
Liggande färg, png
Liggande negativ, eps
Liggande negativ, png

Stående färg, eps
Stående färg, png
Stående negativ, eps
Stående negativ, png

Vill du veta mer om vår grafiska profil? Behöver du tillgång till våra dekorelement (sida 13-14 i grafiska manualen) eller logotypen i svartvitt hör av dig till oss via e-post: mattanken@jordbruksverket.se.