Landsbygdsnätverket
Rapsodling och betesmark

Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav

Hållbarhetsmärkning av livsmedel

Många organisationer har målsättningar kring hållbarhet, ofta kopplade till Agenda 2030. För offentliga måltidsverksamheter påverkar målsättningarna bland annat vilka livsmedel som upphandlas och köps in – men ibland krockar perspektiven och det blir svårt att veta vilka val som är bäst. Är ekologiskt mest hållbart? Eller livsmedel med lägst utsläpp av växthusgaser? Hur vet jag att produktionen har tagit hänsyn till biologisk mångfald? Och vilka mervärden finns med svensk livsmedelsproduktion? I detta webbinarium presenterades sex olika hållbarhetsmärkningar och vi lyfte olika perspektiv på hållbarhet.

Upphandlingsmyndigheten har information om hur man vid offentlig upphandling kan använda olika märkningar som verktyg för att ställa hållbarhetskrav. Läs mer om det här Länk till annan webbplats.

Det pågår arbete på flera håll för att få till en övergripande hållbarhetsmärkning av livsmedelsprodukter. AgriFood har i en ny rapport tittat på möjligheter och svårigheter med en sådan bred hållbarhetsmärkning. Läs rapporten här Länk till annan webbplats.

Se de inspelade presentationerna

Från Sverige

Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig och tf VD

Upphandla offentliga måltider med Från Sverige som verifikat Länk till annan webbplats. (fransverige.se)

Nyckelhålet

Bettina Julin, projektledare för Nyckelhålet på Livsmedelsverket

Läs mer om Nyckelhålet Länk till annan webbplats. (livsmedelsverket.se)

Svenskt sigill

Christina Behm Velenik, affärs- och produktutvecklingschef

Läs mer om Svenskt sigills olika märkningar Länk till annan webbplats. (svensktsigill.se)

Naturbeteskött

Anna Jamieson, verksamhetsledare för Naturbeteskött Sverige

Läs mer om märkningen av naturbeteskött Länk till annan webbplats. (svensktsigill.se)
Naturbeteskött Sverige Länk till annan webbplats. (naturbete.se)

KRAV

Staffan Carlberg, kundansvarig offentlig sektor

Läs mer om KRAV Länk till annan webbplats. (krav.se)

Fairtrade

Elisabet Lim, kundansvarig för kaffe, bomull och offentlig sektor

Läs mer om etiska krav vid offentlig upphandling Länk till annan webbplats. (fairtrade.se)
Fairtrade Risk Map Länk till annan webbplats. (fairtrade.net)

Klimatmärkning och koldioxidekvivalenter

Per Bodin, miljö- och klimatexpert på Jordbruksverket