Landsbygdsnätverket
Biffar på en stekplåt.

Wallenbergare av vildsvinsfärs, Kinda kommun.

Mer vildsvinskött i offentliga kök. Vad är på gång?

Digital träff: onsdag 15 september, kl. 10.00-11.30.

Innehåll. Just nu pågår flera projekt i Sverige med syfte att främja mer vildsvinskött i offentliga kök. På träffen berättar vi om satsningarna som är på gång, om utbildning för jägare, vilthanteringsanläggningar och krav i samband med upphandling för ett säkert vildsvinskött. Vi lyfter också fram några olika pågående kunskapshöjande aktiviteter som vänder sig mot de offentliga organisationerna. I mån av tid diskuterar vi hur mycket, och vad, som kan serveras på offentliga tallrikar i framtiden? Vad finns det för hinder och vad finns det för möjligheter på vägen framåt?

Målgrupp för träffen är personer som är nyfikna på vad som är på gång och personer som inte varit med i vildsvinssammanhanget tidigare. Jägare, vilthanteringsanläggingar, upphandlare, inköpare, kost- och måltidsansvariga, kockar, hållbarhetsstrateger, ansvariga för livsmedelsstrategier, beslutsfattare i kommuner, regioner och län, m.fl. Kanske har du/ni ännu inte börjat arbeta med frågan eller så är du/ni i uppstart?

Träffen arrangeras av de medverkande projekten gemensamt.

Anmälan till träffen är nu stängd.

Träffen inleds med korta presentationer från projekten. Det finns därefter tid för frågor och samtal. Moderator är Eva Sundberg, projektledare, MATtanken.

Medverkande på träffen

Projekt

Beskrivning och föredragshållare

MATtanken främjar mer vildsvinskött i offentliga kök, fas 2

Ett nationellt projekt som bland annat startat och driver vildsvinsnätverket, kartlägger inköp vildsvinskött till Sveriges offentliga kök, ordnar kunskapswebbinarium, sprider goda exempel, med mera.


Anna Kim-Andersson, samordnare, MATtankens vildsvinsarbete.

Refarm Linné. Mer vildsvinskött i den offentliga måltiden

Ett nationellt projekt som verkar genom dialog och stärkt samarbete i logistikkedjan, samt genomför kunskapshöjande åtgärder kring upphandling, inköp och tillagning.

Jens Vikingsson, projektledare Refarm Linné, tidigare måltidschef och idag konsult med inriktning offentlig mat och hållbarhet. 

Vreta Kluster. Marknadsföring/kampanj som främjar konsumtionen av vildsvinskött

Projektet verkar i Östergötland och angränsande län.
Erbjuder exempelvis utbildning av jägare: Etisk jakt- och vildsvinsförvaltning. Offentliga kök erbjuds utbildningen: Naturupplevelser med jakt som resurs. Skolor erbjuds också koncept för temadagar om vilt/vildsvin och praktiska råd inför upphandling av viltkött.


Chistina Enudd Nordström projektledare Vreta Kluster och temaledare, regional livsmedelsstrategi. Thomas Ekberg, yrkesjägare som bland annat driver en vilthanteringsanläggning.

Hushållningssällskapet. Vildt och välsmakande – vildsvinets väg till var mans tallrik

Skapar regionala nätverk i Götaland och Svealand. Utbildning av jägare, samverkanslösningar för ökat inflöde till vilthanteringsanläggningar samt praktisk tillämpning och tillagning av vildsvinskött vänd mot offentliga kök.

AnnaKarin Landin, matkonsult, Hushållningssällskapet.