Landsbygdsnätverket
Bildmontage med Alexander Alvsilver

Hallå där, Alexander Alvsilver på Vinnova!

I projektet Ett nytt recept för skolmåltider, som initierades av Vinnova, läggs nu planen för det fortsatta arbetet med att utveckla mer hållbara skolmåltider. Projektet skalar upp, prototyperna som testats i utvecklingsmiljöerna Munkedal, Karlstad, Vallentuna och Hofors ska utvecklas och testas på fler ställen. I projektets fas 3 har MATtanken fått i uppdrag att arbeta med erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Alexander, vad gör du och Vinnova i projektet just nu?

– Det pågår ett intensivt arbete med att återbesöka våra mål och ambitioner – och utifrån det utforma vad vi behöver prioritera nästa år och på sikt. I missionsorienterade projekt är planen inte satt innan man börjar, utan utvecklas under resans gång.

Vad är speciellt med Ett nytt recept för skolmåltider?

– Många saker. Att vi praktiskt och tillsammans jobbar med att ta fram lösningar mellan många myndigheter är en sak. Och att myndigheter också jobbar tillsammans med målgrupper, såsom kommuners inköpare, måltidschef eller hållbarhetsansvariga, är en annan. Det som jag tycker är mest speciellt är att vi designar lösningar för en helhet. Det är inte bara lösningar för matsvinn, vilket i och för sig är bra, utan samtidigt lösningar för kompetensutveckling av kökspersonal, elevinflytande, näringslivsutveckling med mera.

Ett nytt recept-familjen har växt, hurdå?

– Vi ger nu förutsättningar för att den här typen av innovationsmiljö, som ”Ett nytt recept för skolmåltider” är, ska kunna etableras inom andra områden. Vi kallar initiativet ”Ett nytt recept för matsystemet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där jobbar vi med fem teman; Preventiv hälsa genom mat, Regenerativt, resiient och naturpositivt jordbruk, Hållbara matvanor hos unga, Proteinskiftet och Foodtech för framtidens mat. I det nya projektet samlar vi aktörer som vi bedömer har möjligheten att tillsammans göra radikala förflyttningar. Som ett komplement håller vi på att designa en community för andra som vill följa och bidra. De som är intresserade får gärna kolla in vår hemsida!

Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. Läs mer om MATtankens uppdrag i projektet här.

Senast uppdaterad