Landsbygdsnätverket

Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Beredskapskök, trygghetspunkter och egen tillverkning av frystorkad mat

I samband med årets första träff inom beredskapsnätverket för offentliga måltider får vi veta mer om satsningar på beredskap i Vara respektive Linköpings kommun.

Mer än 330 personer har hittills gått med i Beredskapsnätverket för offentliga måltider.

Nätverkets nästa träff går av stapeln onsdag den 7 februari, kl. 13.30-15.00.

Temat på träffen är kommunernas satsningar på beredskap, beredskapskök och kopplingen till trygghetspunkter.

  • I Vara kommun har den första trygghetspunkten skapats i kvarteret Sprinten. Här finns ett kök som lagar mat till bland annat gymnasieskolan och konserthuset, och som när det upprustades blev ett beredskapskök.

  • Linköpings kommun satsar på ett tjugotal trygghetspunkter och köper in utrustning så att måltidsverksamheten ska kunna producera och frystorka mat i egen regi. Ett beredskapslager med 2,5 miljoner portioner ska byggas upp.

Inbjudan till träffen sänds till de som är medlemmar i Beredskapsnätverket.

Mer om Beredskapsnätverket

Målgrupper

  • Beredskapsnätverket för offentliga måltider vänder sig till måltidschefer, utvecklare med flera i kommunernas måltidsverksamheter samt beredskapssamordnare eller motsvarande.

  • Nätverket vänder sig också till strateger och samordnare på kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter och andra aktörer som är intresserade av frågan om offentliga måltider och beredskap.

Bakgrund

  • Jordbruksverket genom MATtanken arbetar med beredskapsfrågan och driver bland annat Beredskapsnätverket som en del av Livsmedelsverkets satsning för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna.

  • Projektet drivs med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

All information om MATtankens arbete för att stärka offentliga måltiders beredskapsförmåga finns på www.mattanken.se/beredskap

Senast uppdaterad