Landsbygdsnätverket
Anna Lundstedt

3 frågor om Erfarenhetsbanken

Goda erfarenheter kan göra skillnad! Snart lanserar MATtanken den nya Erfarenhetsbanken – som är öppen för alla.

– Allt ifrån det enkla och vardagsnära till de större projekten behövs för att utveckla mer hållbara offentliga måltider. Genom Erfarenhetsbanken ska det bli enkelt att dela dessa goda erfarenheter med varandra, stora som små, säger Anna Lundstedt, samordnare på MATtanken.

Hur kan erfarenheter göra skillnad?

– I arbetet med Agenda 2030 säger man att utmaningarna är globala men att lösningarna ofta är lokala. Så även de till synes små sakerna, som händer lokalt, är viktiga och spelar roll. Alla behöver inte ”uppfinna hjulet på nytt” när det redan görs så mycket bra för att utveckla mer hållbara offentliga måltider runt om i landet. Vi hoppas att det ska kännas angeläget att dela med sig av goda arbetssätt till Erfarenhetsbanken – och att inspireras av det andra gör.

Hur är Erfarenhetsbanken en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider?

– Jordbruksverket/MATtanken är en av åtta myndigheter som är projektparter i projektet, och har varit med från starten 2020. Nu i projektets fas 3 har vi fått ett tydligare uppdrag att brett bidra till spridning och uppskalning av positiva saker som händer kring utvecklingen av hållbara offentliga måltider, i hela Sverige! Erfarenhetsbanken blir en central del MATtankens fortsatta uppdrag i projektet och genom den öppnar vi för alla kommuner och regioner att bidra in i projektet.

Vad händer med Erfarenhetsbanken just nu?

– Vi arbetar med att utveckla den tekniska lösningen för Erfarenhetsbanken och vi samlar in goda erfarenheter så att det finns mycket att inspireras av när Erfarenhetsbanken lanseras i början av 2023. Vi vill att Erfarenhetsbanken ska ge goda exempel ur alla tre hållbarhetsdimensionerna; social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Tillsammans hjälps vi åt att fortsätta utveckla hållbara offentliga måltider! Bidra till Erfarenhetsbanken redan i dag och följ MATtankens arbete kring den i sociala medier under #ettnyttrecept

Senast uppdaterad