Landsbygdsnätverket
En grön illustration med en tallrik. Text: Ett nytt recept för skolmåltider.

Tematräffar inom Ett nytt recept för skolmåltider

På denna sida berättar MATtanken om fyra tematräffar som arrangeras i januari–mars 2022. Träffarna vänder sig till kommuner och regioner i ett nystartat nätverk för erfarenhetsutbyte. Arbetet sker inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova.

Fyra tematräffar i januari-mars 2022

Syftet med träffarna är att sprida goda exempel och att skapa nätverk mellan organisationer som är intresserade av liknande arbetssätt. Träffarna arrangeras digitalt. Inbjudan till träffarna har sänts ut separat till berörda organisationer.

Torsdag 20 januari kl. 13.30 - 15.00 Nya arbetssätt som syftar till att höja elevernas kunskap om maten de äter. Genom att samverka brett med flera aktörer från jord till bord kan maten och måltiden bli en röd tråd till lärande och integrering i undervisningen.

Här är de idéer och arbetssätt som testas i Ett nytt recept för skolmåltider och som kommer att presenteras under tematräff 1. Under träffen finns det också utrymme för andra kommuner att presentera arbetssätt som passar in i detta tema.

 • Pedagogiskt program – skola/växthus/science center. Hofors kommun
 • Matmarknad på skolgården. Munkedals kommun

Läs mer om utvecklingsarbetet inom projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisdag 8 februari kl. 13.30 - 15.00 Nya arbetssätt som syftar till att inspirera elever att utforska nya råvaror och äta hållbart, exempelvis genom digitala verktyg.

Här är de idéer och arbetssätt som testas i Ett nytt recept för skolmåltider och som kommer att presenteras under tematräff 2. Under träffen finns det också utrymme för andra kommuner att presentera arbetssätt som passar in i detta tema.

 • Måltidsinfluencers. Munkedals kommun
 • EXPLOReat. Vallentunas kommun
 • Appen och matlådan. Hofors kommun

Läs mer om utvecklingsarbetet inom projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 9 mars kl. 13.30 - 15.00 Nya arbetssätt som syftar till att skapa inbjudande och trivsamma måltidsmiljöer som ger utrymme för alla sinnen och skapar måltidsro.

Här är de idéer och arbetssätt som testas i Ett nytt recept för skolmåltider och som kommer att presenteras under tematräff 3. Under träffen finns det också utrymme för andra kommuner att presentera arbetssätt som passar in i detta tema.

 • Skolmåltidsmiljön. Karlstads kommun
 • Restaurangen som skolans hjärta. Munkedals kommun

Läs mer om utvecklingsarbetet inom projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Onsdag 23 mars kl. 13.30 - 15.00 Nya arbetssätt som syftar till att genom olika plattformar skapa möjligheter för lokala leverantörer att erbjuda hållbara livsmedel till de offentliga måltidsverksamheterna.

Här är de idéer och arbetssätt som testas i Ett nytt recept för skolmåltider och som kommer att presenteras under tematräff 4. Under träffen finns det också utrymme för andra kommuner att presentera arbetssätt som passar in i detta tema.

 • Vallentuna matmarknad. Vallentunas kommun
 • Matvinn. Karlstads kommun

Läs mer om utvecklingsarbetet inom projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför starta ett nätverk för erfarenhetsutbyte?

En viktig målsättning för projektet Ett nytt recept för skolmåltider är att successivt skapa ett växande nätverk av aktörer som utbyter erfarenheter och bidrar till fortsatt utveckling av skolmatssystemet.

Fyra kommuner medverkar initialt i Ett nytt recept för skolmåltider. Det är Hofors, Karlstad, Munkedal och Vallentuna kommuner (mer information i avsnittet nedan). I projektet benämns kommunerna som utvecklingsmiljöer. I kommunerna experimenterar elever, lärare, skolledare och huvudmän, skolkockar, kostchefer, stadsplanerare, producenter, grossister och många fler – med att hitta innovativa lösningar på identifierade utmaningar.

Erfarenheterna från det pågående arbetet i de fyra kommunerna sprids nu, bland annat i samband med tematräffarna som beskrivs på denna sida.

MATtankens roll

Sommaren 2021 gjorde MATtanken/ Jordbruksverket en inventering som visade att av de som lämnade in ansökningar till medverkan i Ett nytt recept för skolmåltider finns det 14 kommuner och 1 region som är fortsatt intresserade att ta del av arbetet i projektet. Samtalen/inventeringen visade också att mycket goda idéer och arbetssätt testas i dessa kommuner. Det finns alltså ett värde av att skapa en gemensam arena där kommuner/organisationer kan mötas för att utbyta erfarenheter och etablera nätverk.

 • Organisationerna önskar att ta del av utvecklingsmiljöernas/de fyra kommunernas arbete i projektet.
 • Organisationerna vill vara med och bidra med sina erfarenheter och gärna bilda nätverk kring viktiga utvecklingsfrågor för hållbara skolmåltider.
 • Flera uttryckte önskemål om att hitta en ”vän/partner”-kommun/organisation med liknande förutsättningar för att kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter.

Med avstamp i inventeringen har MATtanken/Jordbruksverket fått i uppdrag att under januari-mars 2022 erbjuda fyra tematräffar som ett led i projektets arbete med att möjliggöra erfarenhetsutbyte. Träffarna blir starten för ett nätverk mellan de initialt fyra kommunerna i Ett nytt recept för skolmåltider – och de 15 intresserade organisationerna, se nedan. 

Vilka ingår i nätverket för erfarenhetsutbyte?

Under perioden januari-mars 2021 ingår följande i nätverket för erfarenhetsutbyte:

De fyra kommunerna som initialt ingår i projektet

De 15 organisationer som visat fortsatt intresse av delaktighet inom projektet
Helsingborg, Hylte, Katrineholm, Klippan, Malmö, Norrtälje, Sigtuna, Skövde, Storfors, Söderköping, Tierp, Tomelilla, Umeå, Vilhelmina samt Sötåsens naturbruksgymnasium (Västra Götalandsregionen).

Kontakt, nätverket för erfarenhetsutbyte

Anna Lundstedt, samordnare MATtanken, anna.lundstedt@jordbruksverket.se

Hållbara skolmåltider är en av de frågor som MATtanken på olika sätt bevakar och arbetar med kontinuerligt.

Under fliken inspiration hittar du flera artiklar och länkar till webbinarier som rör hållbara skolmåltider.

Senast uppdaterad

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post