Landsbygdsnätverket

Tematräff: Skolmåltid + lärarutbildning

Vid en digital tematräff den 8 maj 2023 presenterade Malmö stad och Malmö universitet sitt framgångsrika samarbete för att utbilda framtida lärare om skolmåltidens betydelse och mervärden.

På tematräffen berättade Tina Bowley, koststrateg i Malmö stad, och Annette Zeidler, lärarutbildningen vid Malmö Universitet, om hur kursen där mat och måltider ingår är upplagd. För studenter som läser till lågstadielärare på Malmö universitet är den en del av en NO-fördjupning, med fokus på hållbar utveckling.

Både universitetet och måltidsorganisationen upplever att kursen är enkel att genomföra, att samarbetet fungerar bra och att studenterna får med sig viktiga insikter.

Lärarstudenterna Uwera Musekura och Sanne Dahlgren medverkade också vid tematräffen och de var eniga om det stora värdet av kursen: "Alla lärarstudenter borde gå den", sa de. Som en del i kursen gör studenterna lektionsplaneringar utifrån mat och måltider, vilket många deltagare på tematräffen blev nyfikna på.

Läs mer om samarbetet mellan Malmö stad och Malmö universitet i Erfarenhetsbanken.

Emelie Eriksson från Livsmedelsverket och Cecilia Olsson, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap på Umeå universitet, berättade bland annat om hur kunskap om mat och måltider ska bli ett inslag i rektorsprogrammet.

Kroka arm på fler platser!

Det bör finnas goda möjligheter till liknande samarbeten som i Malmö på andra platser i Sverige! Här nedan har MATtanken sammanställt en lista över lärosäten som har lärarubildning för grundskola.
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Högskolan Kristianstad
 • Högskolan Väst
 • Jönköping University
 • Karlstads universitet
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Malmö universitet
 • Mittuniversitetet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Senast uppdaterad