Landsbygdsnätverket

Summering av tematräff 4: Upphandling

I samband med MATtankens fjärde tematräff den 23 mars bjöd föredragshållare från fem kommuner på sina guldkorn, tips och tankar från sitt utvecklingsarbete kring upphandlingsfrågor. Träffen hölls inom ramen för Ett nytt recept för skolmåltider och var träff 4 av 4 i en serie av tematräffar Länk till annan webbplats. som MATtanken samordnar.

Vi hade tyvärr ej möjlighet att summera tematräff 4. Vill du veta mer om presentationerna är du välkommen att höra av dig till MATtanken så förmedlar vi kontaktuppgifter till respektive kommun.

E-post: mattanken@jordbruksverket.se


Län

Kommun

Beskrivning

Skåne

Helsingborg

Blockkedjeteknik för ökad spårbarhet. Genom blockkedjeteknik har man visat att det går att spåra torsk, från båten ända fram till stadens skolor där matgästen kan skanna en QR-kod för att få mer information om fisken på tallriken.

Stockholm

Vallentuna

Vallentuna matmarknad och mertjänster.
En önskan om nya inköpsvägar som öppnar upp för lokala producenter att kunna sälja sina produkter till kommunen utan omfattande och krångliga upphandlingssätt.

Uppland

Tierp

NärMat - mer närproducerat i Tierps kommun.
DIS-förfarande ska leda till mer närproducerade livsmedel i de offentliga måltiderna.

Värmland

Karlstad

Matvinn. En digital tjänst ska länka ihop tillgång och efterfrågan och ge mer närproducerade produkter i de offentliga köken.

Östergötland

Söderköping

Hållbarhetsaspekter fick spela en viktig roll. I senaste upphandlingen fick grossisterna bland annat ange hur de ska bidra till att kommunerna når målsättningarna i den regionala- respektive nationella livsmedelsstrategin.


Fler tematräffar

Summering av tematräff 1.

Summering av tematräff 2.

Summering av tematräff 3.

Senast uppdaterad