Landsbygdsnätverket

Texten i brevet

Brevet har den 25 augusti mejlat till kommunikationschefer i kommuner respektive regioner. Brevet finns i två utföranden anpassade för kommun respektive region.

Dagen då hela Sverige firar offentliga måltider


Vi vill med detta brev
uppmuntra er att i samband med Offentliga måltidens dag
den 19 oktober lyfta fram era måltider i kommunikationen internt och externt. Samarbeta med måltidsverksamheten och lyft fram måltiderna som berör stora delar av befolkningen i er kommun/region. Var med och fira – det kommer att bli en festlig dag!

Dagen är ett ypperligt tillfälle att komma i dialog med invånarna och matgästerna. Måltiderna brukar både engagera och beröra! Visa upp måltidsverksamheten och den personal som planerar för, lagar och serverar maten. Presentera samarbeten med lokala producenter. Lyft fram måltidernas potential som demokratisk mötesplats, pedagogiskt verktyg och hur måltiderna främjar trivsel och gemenskap på förskolor, skolor och inom vård och omsorg. Förra året medverkade fler än 170 kommuner och regioner och vi hoppas på lika stor uppslutning i år.

De tre miljoner skattefinansierade måltider som varje dag serveras inom förskola, skola, vård och omsorg i Sverige har stor betydelse i människors liv! Mer än var tionde måltid i en människas liv är en offentlig måltid. Varje dag, året runt, finns det chans att uppmärksamma alla dessa måltider och på Offentliga måltidens dag gör vi en gemensam satsning för att få nationellt genomslag. De offentliga måltiderna ger inte bara mat i magen. De främjar också god hälsa, utjämnar socioekonomiska skillnader, ger struktur åt dagen och är ett tillfälle för möten och samtal. Måltiderna har även en strategisk funktion på lokal, regional och nationell nivå – exempelvis i arbetet med att stärka inhemsk matproduktion, uppnå miljö- och klimatmål och genom att vara en del av landets krisberedskap.

MATtanken är en nationell aktör som för fjärde året i rad koordinerar Offentliga måltidens dag. Mer information finns på vår webbplats www.mattanken.se/omd där verksamheterna anmäler sina aktiviteter för att vara med och fira. Kom ihåg att tagga i sociala medier #måltid23

Vänliga hälsningar från MATtanken genom

Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltider vid Jordbruksverket.

Senast uppdaterad