Landsbygdsnätverket
Foto från storgrytor i storkök.

25 mars: Studio MATtanken lyfter beredskapsfrågan

Beredskapsfrågan har aktualiserats med anledning av de rådande oroligheterna i omvärlden. MATtankens studiosamtal den 25 mars fokuserar på de offentliga måltiderna och krisberedskapen.

Hur ser det ut hos er, finns det en plan klar? Pågår diskussioner och arbete? Hur tänker ni med krismenyer? Ökade livsmedelslager? Finns det kriskök utsedda? För hur lång tid och till vilka grupper ska måltidsorganisationen dimensionera sin kapacitet?

– Kom in i Studio MATtanken den 25 mars och dela tankar och erfarenheter kring beredskapsfrågan, säger MATtankens samordnare Anna Lundstedt och förtydligar att det tidigare planerade samtalet i mars, om måltider för äldre, har flyttats fram.

Exempel - Söderköping

Eva-Lott Blixt är kostchef i Söderköping och hon berättar för MATtanken att kontinuitetshantering och beredskap alltid är aktuella frågor, men nu har arbetet i kommunen intensifierats.

– Vi har börjat se över våra lager av livsmedel för att skala upp då det är beslutat att vi ska ha större lager av livsmedel. Diskussionen kring vilka livsmedel som bör finnas hemma pågår. Vi ser också över alternativa tillagningssätt, bland annat finns det grillar att använda, och med anledning av det kommer vi köpa hem mer grillkol att ha i beredskap, säger Eva-Lott som också framhåller hur viktigt det är med samarbete inom kommunen i dessa frågor.

Söderköpings beredskapssamordnare Alexander Klanfar håller med om att förvaltningsöverskridande arbete är oerhört viktigt.

– Det behövs ett gott samarbete mellan kostverksamheten, förskola, skola och omsorg och det måste vara tydligt med vem som tar ansvar för vad. Just nu fokuserar vi på att ta fram krismenyer, för att sedan kunna gå vidare med hur stora livsmedelslagren ska vara och även var de ska finnas, beroende på vilka enheter som kommer prioriteras att vara igång. Ökade livsmedelslager kräver större lagringsutrymme, vilket innebär att det också blir en kostnadsfråga som behöver stämmas av politiskt, säger Alexander.

Mer om krisberedskap

Det pågående beredskapsarbetet i Söderköpings kommun blev uppmärksammat av Sveriges Radio nyligen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken till inslag från Ekot, Sveriges Radio, öppnas i nytt fönster).

I Sverige har kommunerna kommit olika långt i arbetet med att ta fram beredskapsplaner vilket bland annat uppmärksammas i rapporten Fakta om Offentliga måltider 2021, från Livsmedelsverket. Här är en länk till avsnittet som handlar om kommunernas krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., (länken öppnas i nytt fönster).

Studio MATtanken: Offentliga måltider och krisberedskap

Välkommen till Studio MATtanken fredag 25 mars, kl. 08.30-09.15. Beredskapsfrågan i kommunerna har aktualiserats med anledning av de rådande oroligheterna i omvärlden. Kom och var med och dela tankar och erfarenheter av beredskapsfrågan. Hur ser det ut hos er, finns det en plan klar? Pågår diskussioner och arbete? Hur tänker ni med krismenyer? Ökade livsmedelslager? Finns det kriskök utsedda? För hur lång tid och till vilka grupper ska måltidsorganisationen dimensionera sin kapacitet?

Här hittar du all information om Studio MATtanken inklusive möteslänken.

Senast uppdaterad