Landsbygdsnätverket

Bild från Livsmedelsverket, Måltidsbloggen.

Första träffen: Beredskapsnätverk, offentliga måltider

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Den 1 juni kl 13.30-15.00 är första träffen i Beredskapsnätverket

  • Vi kommer att prata om hur vi ska använda nätverket, bland annat om hur kan vi dela information kring beredskapsfrågor med varandra på ett säkert och effektivt sätt.
  • Helena Eggens och Linnéa Nilsson från inköpscentralen Adda kommer att finnas med och berätta om den upphandling som just nu pågår kring ”Livsmedel Krisberedskap”.
  • Måltidsverksamheten i Östersunds kommun finns också med och berättar om sitt beredskapsarbete.

Mer information om första träffen samt inbjudan sänds ut till medlemmarna i beredskapsnätverket – inom kort.

Läs mer om Beredskapsnätverket på www.mattanken.se/beredskap

Senast uppdaterad