Landsbygdsnätverket

Bild från Livsmedelsverket, Måltidsbloggen.

Andra träffen: Beredskapsnätverk, offentliga måltider

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Den 6 september kl. 13.30-15.00 är andra träffen i Beredskapsnätverket

Mer information samt inbjudan sänds ut till medlemmarna i beredskapsnätverket.

Läs mer om Beredskapsnätverket på www.mattanken.se/beredskap

Senast uppdaterad