Landsbygdsnätverket

Bild från Måltidsbloggen / Livsmedelsverket.

Beredskapsarbete och offentliga måltider

Livsmedelsverket har fått projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna.

– Vi ska stärka kommunernas förmåga att upprätta den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap, berättar Emelie Eriksson, projektledare Livsmedelsverket.

I detta arbete finns Jordbruksverket genom MATtanken med i delar som handlar om erfarenhetsutbyte, nätverkande och kommunikation.

Upptaktsträff den 17 april

Livsmedelsverket och MATtanken har bjudit in till ett upptaktsmöte den 17 april kl. 13.00-14.00 där deltagarna får höra mer om det fortsatta arbetet och kan bidra med sina synpunkter. Alla som berörs av beredskapsarbete och offentliga måltider är välkomna, oavsett hur långt man har kommit i sitt beredskapsarbete.

Läs mer om upptaktsmötet på Måltidsbloggen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post