Landsbygdsnätverket
Tallrik med spaghetti, köttfärsås och en kvist basilika

Vildsvin i offentliga kök

MATtanken är ett projekt som genom nätverkande, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill bidra till hållbara offentliga måltider.


Hösten 2020 gör MATtanken ett antal riktade insatser för att vildsvinskött ska bli ett naturligt och självklart inslag på menyerna i offentliga kök. Vildsvinskött är i dagsläget en underutnyttjad viltråvara.

Att byta ut en del av det kött som i dag används till biffar och köttfärssås till vildsvinsfärs är ett smart sätt at bidra till en ökad konsumtion och mer hållbara måltider, säger Veronica Andrén, samordnare, MATtanken

Hösten 2020 :

  • startar vi ett nätverk för aktörer med intresse för vildsvinskött i offentliga kök.
  • erbjuder vi tre nätverksträffar (29 september, 10 november och 10 december).
  • den 17 november kl. 13.30-14.45 erbjuder vi ett kunskapswebbinarium Vildsvinskött. Hantering & risk. Webbinariet är öppet för alla intresserade. Mer information och länk till anmälan kommer inom kort.
  • utvecklar vi denna webbplats med syfte att exempelvis förmedlar tips och lyfter fram goda exempel.

Välkommen till vårt nystartade vildsvinsnätverk!


» » Ja, jag vill vara med i vildsvinsnätverket (länk till anmälningsformulär)!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Som medlem
i vildsvinsnätverket får du löpande uppdateringar om vad som händer kring MATtankens vildsvinsarbete men även tips och idéer vad andra aktörer gör. Förhoppningen är även att nätverket bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap

Målgruppen för nätverket är framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket vänder sig även till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Syftet med nätverket är att öka kunskapen och hitta nya lösningar för att få mer vildsvinskött att nå matgästerna. Genom erfarenhetsutbyte och goda exempel inspirerar vi varandra och uppmuntrar kommuner och regioner att köpa och nyttja vildsvinskött. Vi vill också motivera jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister att göra ansträngningar för att tillgängliggöra köttet till offentliga kök.

Första nätverksträffen gick av stapeln den 29 september kl. 13.30-15.00. Under träffen presenterade sig ett 30-tal deltagare för varandra. Var och en berättade kort om bakgrund och tidigare erfarenheter samt om sina förväntningar på nätverket. Under träffen skedde också gruppdiskussioner där man hade chans att ge input om önskat antal träffar framåt - samt förslag på teman för kommande träffar. Tack för allas bidrag!

Kommande träffar för medlemmar i nätverket:

  • 10 november,kl. 13.30-15.00. Vildsvinskött. Attityd & acceptans.
  • 10 december, kl. 13.30-15.00. Vildsvinskött. Krav i samband med upphandling.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster