Landsbygdsnätverket

Foto mittenbilden nere: Birger Lallo, Skandinav bildbyrå

Fisk och fiske - vad är det som gäller?

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har uppdaterat skriften Fisk och fiske - vad är det som gäller? Skriften är tänkt att vara ett kunskapsstöd till restaurangchefer, kostchefer och offentliga upphandlare av mat.

Ur många aspekter behöver vi äta mer sjömat men samtidigt har vissa fiskbestånd problem och globalt sett är inte alla fisken eller vattenbruk så hållbara som vi skulle önska.

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk vill med denna skrift försöka ge lättillgänglig information till ansvariga för inköp och upphandling av livsmedel och till en intresserad allmänhet, för att kunna göra ännu bättre medvetna val av sjömat.

Skriften kom ut första gången 2019 och har våren 2022 uppdaterades den för tredje gången. Numera finns skriften endast digitalt.

Fisk och fiske - vad är det som gäller?

Läs skriften kapitelvis här Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad