Landsbygdsnätverket

Nordisk/Baltiska nätverket

Landsbygdsnätverkens kanslipersonal i länderna runt Östersjön har träffats regelbundet sedan 2008. Två gånger per år hålls möten för att utbyta erfarenheter och informera varandra om nätverksaktiviteter i de olika länderna och hur genomförandet av landsbygdsprogrammen ser ut.

Under 2014 arrangerades en stor internationell tävling för bästa transnationella samarbetsprojekten mellan leadergrupper i Östersjöregionen. Det europeiska nätverket ENRD har uppmärksammat det regionala samarbetet i Östersjöregionen och har även medverkat vid de senaste träffarna. Målet är att också involvera aktörer inom havs- och fiskeriprogrammen. 

Våren 2016 var Sverige värdland för nätverksträffen, som hölls på Orust. Temat var integration respektive införandet av havs- och fiskeriprogrammet.

Samtal om Strategin för Östersjöregionen och hur landsbygdsnätverken kan bidra, filmat vid nordisk-baltiska nätverksträffen på Orust 2016-04-28