Landsbygdsnätverket

EU CAP-nätverket

Det svenska nätverket är en del av EU CAP-nätverket Länk till annan webbplats.. Det europeiska nätverket ska stödja utformning och genomförande av CAP-strategiska planer, innovation och kunskapsutbyte, inklusive EIP-Agri, samt utvärdering och uppföljning av CAP. Det samordnas av en assembly, styrgrupp och tre permanenta undergrupper. Därtill finns tematiska temporära grupper. Nätverket har ett nyhetsbrev samt genomför workshops och nätverksträffar.

Organisationsschema för EU CAP-nätverket.

Svenska representanter


Assembly

Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket
Mia Lundqvist, Leader Mälardalen
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU och innovationssupport Landsbygdsnätverket
Lena Callisen, Jordbruksverket
Lisbeth Lindström, Jordbruksverket

Styrgruppen

Eric Marcus, Jordbruksverkets utvärderingssekretariat

Leader Subgroup

Mia Lundqvist, Leader Mälardalen
Marion Eckardt, Leader Halland
Anna Helmers, Jordbruksverket

Innovation Subgroup

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Ulrik Lovang, Branschrådet för lantbrukets rådgivning
Jenny Taylor, Jordbruksverket

CAP-strategiska planer Subgroup

Sofia Björnsson, LRF
Lena Callisen, Jordbruksverket

Expertgruppen för utvärdering av CAP-strategiska planer

Joel Karlsson, Jordbruksverket

Temporära tematiska grupper

Representanterna i de temporära tematiska grupperna varierar. När en ny grupp bildas annonserar det på EU CAP-nätverkets webbsida med en öppen inbjudan om att anmäla intresse för att ingå. Det går att följa genom att prenumerera på deras nyhetsbrev.