Landsbygdsnätverket
Collage med fyra bilder; braxen, id, mört och lake.

Artikelserie om smartfiskar

Smartfisk är ett uttryck myntat i Finland för underutnyttjade fiskarter. Det är fiskar som idag är bortglömda hos konsumenter men som har potential som livsmedelsprodukter.

I Sverige äter vi idag i huvudsak ett fåtal fiskarter. Det finns flera fiskar som vi skulle kunna äta mer av, men som idag oftast kastas tillbaka. I denna artikelserie kan du läsa om flera av dem. Dags att pröva något nytt på tallriken?

Braxen.

Brax istället för lax

I Sverige är braxen inte särskilt känd som matfisk men i äldre tider serverades den ofta. På 1700-talet ansågs kaviar gjord på braxenrom faktiskt till och med vara godare än rysk kaviar! I Finland är braxen fortfarande populär, främst då rökt.

Id.

Id – framtidens premiumfisk

De flesta konsumenter föredrar rovfiskar som lax och torsk, medan karpfiskar som exempelvis id ratas. Så har det inte alltid varit. Förr var id en viktig matfisk och skulle kunna bli det igen.

Id.

Siklöja - "Äter vi rommen måste vi äta fisken"

I Finland fiskar man siklöja för fiskens skull och löjrommen är en god biprodukt. I Sverige äter vi rommen men slänger fisken eller gör fiskmjöl av den. Det är ett slöseri med resurser och naturligtvis borde siklöjan användas till mat.

Lake.

Lake - en bortglömd delikatess

Trots att det är en välsmakande fisk som det finns gott om på flera håll i Sverige, finns det knappt någon marknad för lake. Jonny Ståhl från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund menar att efterfrågan på denna outnyttjade resurs måste öka och för det krävs samverkan.