Landsbygdsnätverket
Tre personer som spånar idéer.

Foto: Scandinav bildbyrå

Innovationsfrämjande i landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande ska medverka till att medlemsorganisationers engagemang främjar innovation i landsbygder i ett bredare perspektiv.

 

För innovation inom jordbruk-, trädgårds- och rennäring, se sidan för EIP-Agri.länk till annan webbplats

Forskning visar att innovationsfrämjande insatser inte alltid når ut till aktörer i landsbygder i tillräckligt hög utsträckning. Därför vill arbetsgruppen visa hur man på olika sätt kan arbeta innovationsfrämjande och få till en bättre matchning mellan de som stöttar med finansiering eller rådgivning och innovatörer i landsbygder.

Vad är en innovation?

Vad är egentligen en innovation? Vår medlem Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)länk till annan webbplats beskriver det så här:

"… nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet som skapas kan anta många former - ekonomiska, sociala eller miljömässiga. Innovation kan ske stegvis eller i stora språng. Innovation kan i det perspektivet vara ny för organisationen, ny för marknaden eller ny för världen. Värdeskapandet förr samhället uppstår då nya lösningar anammas, sprids och blir ett sätt att arbeta långsiktigt. "

Ett annat sätt att beskriva innovation är att det är något som är nytt och har kommit ut på en marknad eller i samhället.

Vad är innovationsfrämjande?

Hur kan man då främja innovation? Det kan ske på olika sätt. Några exempel är att finansiera uppstarter, erbjuda rådgivning och skapa tillgång till forskning och marknadskunskap. Detta är något som många av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer redan nu arbetar med.

I artiklarna nedan kan du läsa exempel på hur innovationsinfrastukturen ser ut tre regioner.

Per-Erik Andersson

Region Norrbotten

I Region Norrbotten försöker man hålla i både den formella och informella samverkan kring innovation. Men Per-Erik Andersson, näringslivsstrateg, menar att man samtidigt måste satsa på samarbete med andra regioner, universitet och företag.

Läs mer om innovation
i region norrbotten

Lisa Virén, region Örebro

Region Örebro

Region Örebro län ordnar aktörsträffar på olika nivåer för att öka samverkan kring innovation. Samtidigt menar Lisa Virén, utvecklingsledare, att samverkan på riktigt krävs för att lyckas.

Läs mer om innovation
i region örebro

Sociala innovationer

Många lyfter betydelsen av sociala innovationer och att det kan vara lösningen på flera av våra stora samhällsutmaningar. Det kräver ett brett engagemang från både medborgare och samhällssektorer. Läs mer om sociala innovationer nedan.

Anders Bro

Partnerskap för sociala innovaitoner

I Region Örebro län finns ett partnerskap för sociala innovationer. Partnerksapet som består av ett 40-tal organisationer - både idéburna och offentliga.

Läs mer om sociala
innovationer i Örebro

Få hjälp med att utveckla en idé

Här hittar du exempel på aktörer som kan hjälpa till med finansiering eller rådgivning för att förverkliga en idé.

Läs mer

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU