Landsbygdsnätverket

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Europa

Leadermetoden har en lång historia inom EU. Det första pilotprogrammet för Leader startade redan i början av 1990-talet. Sedan dess har lokalt ledd utveckling genom leadermetoden blivit väl etablerat i Europa och i dag finns det över 2 000 leadergrupper i EU.

I den nya programperioden 2014 – 2020 är det möjligt att använda flera olika EU-fonder för att finansiera Leader. För att markera denna flerfondslösning kallas Leader nu för ”Community Led Local Development” (CLLD), vilket på svenska översatts till ”lokalt ledd utveckling”. 

Mer än 2 200 leadergrupper

Totalt i EU finns det över 2200 leadergrupper i Europa. De är ofta väldigt olika och kan till ytan vara ganska små eller, som i Sverige, rejält stora. Alla arbetar med samma typer av frågor och inom ramen för partnerskap enligt leadermetoden. Trots att den grundläggande förordningen är densamma kan den ha tolkats på lite olika sätt, vilket är viktigt att tänka på i samarbeten mellan olika länder. 

Ett europeiskt landsbygdsnätverk, ENRD

På europeiskt plan finns det ett nätverksarbete för landsbygdsutveckling där leadergrupperna ingår tillsammans med många andra aktörer för landsbygden i Europa. Det finns en stor ”generalförsamling” (Assembly) för det europeiska landsbygdsnätverket ENRD där alla medlemsländer och flera olika intresseorganisationer är representerade. För CLLD/lokalt ledd utveckling finns även en särskild undergrupp (Subgroup). I båda grupperna finns det representanter för svenska leadergrupper.