Landsbygdsnätverket

European Rural Networks' Assembly

Assemblyn är en representantförsamling som sätter ramarna för såväl landsbygdsnätverken som EIP-Agri och som utgör en plattform för alla intressenter som deltar i arbetet att förverkliga landsbygdspolitiken 2014-2020.

Assembly

Svenska representanter i Assemblyn

Anita Gunnarsson
Hushållningssällskapet, rådgivare
076–140 60 92

Mia Lundqvist
Leader Mälardalen
070-365 75 20

Maria Ahlsved
Näringsdepartementet,
förvaltningsmyndigheten
072-513 53 23

Ann Segerborg-Fick
JTI, forskningsinstitut
073-728 96 25

Sofia Palm
Jordbruksverket,
Stödärendeavdelningen
036-15 64 29

Maria Gustafsson
Svenska nätverkskansliet,
Landsbygdsnätverket 
036-15 51 04

Temporära undergrupper

Det europeiska landsbygdsnätverket ENRD tar under programperioden initiativ till olika temporära undergrupper. En sådan temporär grupp träffas två till tre gånger och arbetar tillsammans i cirka tre till sex månader för att producera exempelvis en tematisk rapport eller ett underlag till en handbok. Hittills pågår temporära undergrupper som fokuserar på områdena:

  • Öka intressenters deltagande
  • Öka kvaliteten i programgenomförandet
  • Smart och konkurrenskraftigt jordbruk
  • Marknadsföra övergången till grön ekonomi