Landsbygdsnätverket

Grafisk profil

Vår grafiska profil ska bidra till att all kommunikation där Landsbygdsnätverket står som avsändare är tydlig, samstämmig och konsekvent. En grafisk manual för profilen har tagits fram som innehåller instruktioner, riktlinjer och mallar för hur vi ska använda logotyp, typsnitt, färg och bild.

Tanken med de här sidorna är att de ska vara till hjälp och stöd för dig som producerar material med Landsbygdsnätverket som avsändare. När man arbetar med ett varumärke är det viktigt att vara tydlig och konsekvent så att mottagaren får en bild som stämmer överens med den profil som är fastställd. Oavsett vad man ser från Landsbygdsnätverket ska man alltid känna igen sig. 

Logotypen är vårt tydligaste kännetecken. Den ska alltid finnas med i all kommunikation från Landsbygdsnätverket.

Vår grafiska manual

grafiskmanual_opt

Klicka på bilden för att ta del av vår grafiska manual.

Tanken med den här grafiska manualen är att den ska vara till hjälp och stöd för dig som producerar material med Landsbygdsnätverket som avsändare. När man arbetar med ett varumärke är det viktigt att vara tydlig och konsekvent så att mottagaren av information får en bild som stämmer överens med den profil som är fastställd. 

Oavsett vad man ser från Landsbygdsnätverket ska man alltid känna igen sig. 

Vårt sätt att skriva

Landsbygdsnätverket följer reglerna för Klarspråk. Det är språkvårdsregler för att skapa texter på ett korrekt, vårdat, enkelt och begripligt språk. Klicka här för att komma till Klarspråk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU