Landsbygdsnätverket

Så säger vi: Ord och uttryck om landsbygder

Har du funderat över begreppen "ut till landet" och "in till stan"? Eller varför det är bättre att använda "landsbygder" än "landsbygd"? Det har vi. Därför har vi tagit fram en lista med ord och uttryck. Den kan du ha nytta av i samtal om landsbygdsutveckling.

Så säger vi

 • Landsbygder istället för landsbygd
  För att undvika generaliseringar och för att påminna om att bygder runt om i Sverige ser olika ut, använder vi ”landsbygder” och ”kustbygder” istället för ”landsbygden”. Begreppet landsbygder blir också med sin ändelse mer likvärdigt begreppet ”städer”.

 • ”i” istället för ”på”
  Använd ”i” istället för ”på” när det gäller landsbygder.
  Exempel: Arbetsgruppen utvecklar service i landsbygder.

 • Land – stad
  Vårt språk ska spegla det faktum att landsbygder och städer har ett ömsesidigt beroendeförhållande. Eftersom vårt fokus och mål är landsbygdsutveckling ska vi som regel använda ”land – stad”.

 • Omlokalisering
  Vi använder inte "utlokalisering" om verksamheter som flyttas från städer. Istället använder vi begreppet omlokalisering.

 • Smarta landsbygder
  EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan för att främja "Smart Villages". När vi ska jobba med samma sak kallar vi det för ”Smarta landsbygder”. I de fall det är befogat används ”Smarta lands- och kustbygder.”

Så säger vi inte

 • ”Ut till landet” och ”in till stan”
  Vi ska undvika generaliseringar om centrum och periferi. Därför använder vi inte begrepp som ”ut till landet” och ”in till stan”. Istället säger vi exempelvis "åka till stan” och ”åka till landet” om det handlar om att åka till en specifik bygd eller stad. I vår verksamhet är det landsbygderna som utgör centrum.

 • Landsbygdsföretag
  I landsbygder finns en mångfald av olika företag inom alla branscher. Därför säger vi inte ”landsbygdsföretag” utan ”företag i landsbygder och kustbygder” eller ”företagande i landsbygder och kustbygder”.