Landsbygdsnätverket

Kartläggning av inköp av vildsvinskött till offentliga kök

De offentliga köken i Sverige är på gång och på tårna för att servera vildsvinskött. – Nu gäller det att få till avskjutning och logistik så att vi får fram tillräckliga mängder med säkert kött till köken inom vård, skola och omsorg, säger Eva Sundberg, projektledare för MATtanken som presenterade den nollpunktsmätning som genomfördes i december 2020 i form av en enkät.

MATtankens kartläggning av hur mycket vildsvinskött som köpts in i Sveriges kommuner och regionerlänk till annan webbplats genomfördes via en enkät. Ansvariga för måltidsorganisationerna har svarat på frågor om varifrån de handlar köttet, vilka styckningsdetaljer som de efterfrågar och var/i vilka verksamheter som de serverar köttet. Kartläggningen omfattade inköp under perioden 1 december 2019-till 30 november 2020.

– Av olika skäl fick vi inte full träffbild. Vi tror ändå att kartläggningen ger en fingervisning om läget. 46 kommuner och 4 regioner (av totalt 169 inkomna svar från 158 kommuner och 11 regioner) uppgav att de köpt in vildsvinskött under den aktuella perioden. Det är med andra ord ungefär var tredje kommun/region av de som svarat på vår enkät som också handlat vildsvinskött, säger Eva Sundberg.

Elva av de som svarat köpte från ett halvt ton upp till som mest 3,6 ton under den aktuella perioden. Övriga köpte från några få kilo upp till ett halvt ton. Totalt visar kartläggningen på sammanlagda inköp om nära 22 ton under aktuell period.

– Totalsumman är dock i underkant jämfört med verkligheten, kanske handlar det istället om 26-28 ton. Vi känner till från annat håll att det finns minst ett par kommuner ytterligare som köper in och serverar vildsvinskött, men som inte fångades in i kartläggningen, säger Eva och lägger till att en separat uppföljning visar att exempelvis Norrköpings kommun köpte in cirka 4 ton vildsvinsfärs hösten 2020.

– Norrköping är den kommun som vi i nuläget känner till som hittills köpt mest, fortsätter hon.

Den vanligaste styckningsdetaljen som kommunerna och regionerna köper in är vildsvinsfärs, sannolikt därför att den är lätt utbytbar mot den färs man använder vanligtvis. Grytbitar är den näst populäraste styckningsdetaljen, därefter kommer stekar. Även små kvantiteter av skav och korv köps in.

Allt fler har fått upp ögonen för vildsvinskött

Helhetsbilden efter det första halvårets arbete inom ramen för MATtankens vildsvinssatning är att inköpen görs i södra och mellersta Sverige. Och även om det fortfarande handlar om relativt små volymer så finns indikationer på att allt fler offentliga måltidsorganisationer fått upp ögonen för vildsvinskött.

– Vi har exempelvis kännedom om några kommuner som försökt få till stånd avtal om färskt vildsvinskött, eller att upphandla en vilthanteringsanläggning för att omhänderta lokalt vildsvinskött, men där affärerna inte gått i lås som man hoppats. Sammantaget är såväl köpares som säljare i en lärprocess. Om vi ger det lite tid och har tålamod så kommer fler att komma på banan framöver, säger Eva.

– Vi är övertygade om att efterfrågan kommer att öka stort framöver på vildsvinskött som uppfyller de krav som kommuner och regioner ställer kring exempelvis skottrensning, frilevande djur och veterinärbesiktning. Nu gäller det att jägarna laddar bössorna och att vilthanteringsanläggningar och grossister är på tårna och gör sitt jobb för att köttet ska nå fram till köken, avslutar Eva.

Ovanstående är en omarbetad version av nyheten Ladda bössan för nu ökar efterfrågan av vildsvinskött i offentliga kök. Läs nyheten i sin helhet här.

 

Mer information

Gå med i nätverket, ta del av goda exempel, hitta recept och inspiration. Du hittar allt på MATtankens vildsvinssidor.

Vill du ha del av rapporten - eller vill du har frågor? Sänd ett mejl till oss: mattanken@jordbruksverket.se

Senast uppdaterad 2021-04-28

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster