Landsbygdsnätverket
En kalv betar i en hage, fotot visar en närbild.

Fokus: Ekologiska livsmedel i offentliga kök

Torsdagen den 2 december 2021, kl. 13.30-15.00 fördjupade vi oss kring ekologiska livsmedel i offentliga kök.

Webbinariet genomfördes utifrån följande utgångspunkter:

• Att arbeta för ökad andel ekologiska livsmedel i offentliga kök kräver förståelse för komplexiteten då olika perspektiv och målsättningar ibland krockar. Vilka fördelar finns när det gäller ekologiska livsmedel?

• Förutsättningarna för att köpa ekologiska livsmedel ser olika ut i landets kommuner och regioner. Var gör de pengar, som de offentliga köken har möjlighet att lägga på ekologiska livsmedel, störst nytta?

Här kan du läsa ett sammandrag från webbinariet.

Medverkande

Från MATtanken medverkar Eva Sundberg (moderator) och Anna Lundstedt.
Gäster är:

Peter Borring.

Peter Borring, lantbrukare och en av LRF:s hållbarhetsambassadörer ger sin syn på ekologiska livsmedel i offentliga kök, utifrån ett primärproduktionsperspektiv. Som lantbrukare med både konventionell och ekologisk odling resonerar han om fördelar och utmaningar med ekologiskt producerade livsmedel.

Hanna Lindström.

Hanna Lindström, doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet, berättar om sin forskning om grön offentlig upphandling. Forskningen handlar bland annat om hur politiska målsättningar kring ekologiska inköp har betydelse för vad som faktiskt köps in. Påverkar dessa inköp i sin tur andelen svensk ekologisk åkermark?

Jens Vikingsson.

Jens Vikingsson, projektledare Refarm Linné, tidigare måltidschef och idag konsult med inriktning offentlig mat och hållbarhet. Inköp och tillagning av ekologiska livsmedel - utmaningar och möjligheter i praktiken?

Senast uppdaterad