Landsbygdsnätverket
Ungdomar tar mat vid en foodtruck

Foodinfluencers som bland annat serverar smakprov till andra elever - det är en erfarenhet som Johanna Bothén från Munkedals kommun skickat in till Erfarenhetsbanken.

Munkedal delar erfarenheter från Ett nytt recept

Ökad förståelse mellan yrkesgrupper och större insikt om vad som gör att maten hamnar i magen. Det är några av de resultat som projektet Ett nytt recept för skolmåltider lett till i Munkedals kommun, så här långt.

Johanna, måltidsutvecklare i Munkedals kommun

Johanna Bothén.

– Genom projektet har vi fått en unik möjlighet att på djupet utforska måltidernas möjligheter och utmaningar tillsammans med berörda parter i vår egen vardag, säger Johanna Bothén, måltidsutvecklare i Munkedals kommun.

I projektet finns fyra utvecklingsmiljöer – kommuner som testar nya, innovativa lösningar för en hållbar omställning. Munkedals kommun är en av utvecklingsmiljöerna.

– Det gemensamma engagemanget i projektet ger hela tiden ny energi och motivation, säger Johanna Bothén.

Ett nytt recept för skolmåltider är ett nationellt projekt som samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova. MATtanken är en aktiv projektpart och har uppdraget att inom projektet skapa förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte, bland annat genom en helt ny Erfarenhetsbank.

Munkedals kommun har delat flera goda erfarenheter till MATtankens nya Erfarenhetsbank, varför känns det viktigt?

– Spridningen av goda exempel är jätteviktig för att fler ska kunna inspireras och vilja testa i andra verksamheter. Jag tilltalas av att Erfarenhetsbanken kommer bli överskådlig och att man enkelt ska kunna få mer information via kontaktuppgifterna. Jag vill också tipsa om att plocka valda delar av andras koncept. Ju mer inspiration och kunskap vi delar med varandra, desto mer kan vi lära och utveckla måltiderna tillsammans.

Vilka resultat kan ni se i er utvecklingsmiljö så här långt?

– Vi på Måltid har lärt känna våra matgäster, eleverna, bättre och fått mer kunskap om deras behov och intressen. Eleverna har fått nya upplevelser som förhoppningsvis lett till ökat lärande om hållbar mat. Vi har också knutit nya kontakter med skolpersonal och producenter och fått ökad förståelse för möjligheterna att jobba mer tillsammans, men också för de utmaningar som finns.

Elev blir serverad mat

Ni har också sett att elevernas involvering är viktig, varför då?

– För att maten ska hamna i magen. Om eleverna får vara delaktiga och lära sig mer om maten och varifrån den kommer, blir de ofta mer intresserade och benägna att smaka. Att elever influerar och tar efter varandra har vi också sett många exempel på.

Hur jobbar ni med provsmakning?

– Nya maträtter eller livsmedel kan med fördel serveras i provsmaksform – gärna i en annorlunda miljö – och att attityder med små steg kan förändras med ökad kunskap, dialog och massor av matglädje.

Här kan du läsa mer om MATtankens arbete med skolmåltider och Ett nytt recept-projektet.

Senast uppdaterad