Landsbygdsnätverket
Fot på ett buffébord med baljväxter, grönsaker och rotfrukter.

Skövde: Schemalagda luncher

Kockar och pedagoger tar gemensamt fram månadsaktiviteter i skolrestaurangen kopplat till läroplanen och vad eleverna jobbar med. Sammanfattning av Skövdes presentation på tematräff 1.

Kontaktpersoner

  • Ida Henriksson, måltidsutvecklare.
  • Helena Gustavsson, måltidschef.

Bakgrund

I Skövde kommun arbetar två skolor tillsammans med Skolmatsakademin i ett projekt som handlar om Schemalagda luncher.

Arbetet med Schemalagda luncher

– Vi ser skolmåltiden som en möjlighet till måluppfyllelse. Skolmåltiden är en stor resurs. Mat i magen ger den energi som behövs för att eleverna ska kunna nå sina mål. Att eleverna når sina mål är ytterst är rektors ansvar men alla som arbetar på skolan har ett gemensamt ansvar. Schemalagda pedagogiska skolluncher ger en struktur för hela dagen, berättar Ida Henriksson.

En skärmdump som visar en färdig bild från baksidan på Arlas mjölkpaket, denna gång med temat Platser i havet.

– På Trädgårdsstadens skola tar kockar och pedagoger gemensamt fram månadsaktiviteter i skolrestaurangen, kopplat till läroplanen och vad eleverna jobbar med.

– I grunden lutar vi oss mot läroplanen, Lgr 11, centralt innehåll,
åk 1-3 där skolan valt att jobba med två ämnen:

  • Samhällsorienterade ämnen, Att leva i världen. Miljöfrågor utifrån eleven vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvanor.
  • Naturorienterande ämnen, Året runt i naturen: Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

– Månadsteman har tagits fram för hela året och återanvänds. Ida ger ett exempel från november 2021 då månadstemat var Sjö och hav. I temat Sjö och hav ingår fiske, fisk, skaldjur, hälsa, hållbar utveckling, alger, sjögräs och tång. 

– För varje tema fördjupar man sig i hur måltiderna kan kopplas till temat. I entrén till skolrestaurangen finns alltid månadens tema presenterat. I skolrestaurangen finnsbordsryttare och annat pedagogiskt material och det skapas olika aktiviteter. När det var Sjö och hav-tema beställde köket till exempel hem färsk fisk som eleverna fick titta närmare på.

– Vi utgår främst från färdigt material, som olika bordsryttare, från exempelvis Skolmatsakademin som vi sedan anpassar till den aktuella skolan. Det går jättebra att kontakta mig om man vill ha del av materialet som vi tagit fram, fortsätter Ida.

– På den andra skolan har man tagit avstamp i den kalender som kallas för grönsaksåret och utifrån den skapat olika informationspaket som kan återanvändas, vi kallar dem för "grönsakstavlor". Varje månad lyfter skolan på olika sätt fram Månadens grönsak i skolrestaurangen. Medarbetarna har arbetat fram en materialbank med faktakort, texter och bilder, som de arbetar med i kombination med olika smakprover av grönsakerna i dess renaste form.

Två foton, ett på en hand som håller i inplastade faktakort om grönsaker, ett på en affisch som visar kalendern "grönsaksåret".

Några lärdomar

– Det finns mycket att vinna på att ta tillvara måltiderna på skolan i pedagogiken, i syfte att eleverna ska nå målen i läroplanen. Skolledningens engagemang har avgörande betydelse för hur man lyckas med detta.

Mer information

Läs mer om Schemalagda måltider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Skolmatsakademins webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad