Landsbygdsnätverket
Bild till vänster: Två elever med kockmössor och t-shirts. De står med ryggen mot kameran. Bild till höger: Två elever kramas, den ena har en måltidskompis-t-shirt.

Sigtuna: Måltidskompisar och Lärande kökskunskap

Detta arbetssätt vill skapa gemenskap och trygghet både i och utanför skolrestaurangen. Sammanfattning av Sigtunas presentation på tematräff 1.

Kontaktpersoner

  • Camilla Lindström, områdeschef Måltidsservice.
  • Åsa Storgärds Lundin, chef Måltidsservice.

Bakgrund

I Sigtuna kommun finns ett Program för Måltidsverksamheten där det framgår att skolmåltiden ska användas som en pedagogisk resurs. Med utgångspunkt från detta startade tre pilotskolor och två pilotförskolor upp ett samverkansarbete för bra måltider som ett pilotprojekt.

– Syftet var att förbättra och utveckla samarbete mellan Måltidsservice och förskolor/skolor med gästen i fokus, berättar Åsa.

– Vi valde att samverka med utgångspunkt från Livsmedelsverkets måltidsmodell Länk till annan webbplats. (länken öppnas i nytt fönster), en modell som är en självklar utgångspunkt i Program för Måltidsverksamheten. Vi lade extra fokus på pusselbitarna Integrerad och Trivsam . För att komma igång började vi med det som var lätt, där intresset redan fanns.

Arbetet med Måltidskompisar och Lärande kökskunskap

Den pedagogiska måltiden blev fokusområdet. En av de första aktiviteterna blev att skapa en salladsvägg som kunde användas med syfte att visa varifrån maten kommer, från jord till bord.

– På en skola fanns det barn vars föräldrar erbjöd skolan att få del av kokosmattor med groddar. Vi tackade och tog emot - och började odla groddar som eleverna sedan fick äta till mellanmålet. Detta blev startskottet till det som i förlängningen blev en satsning på en salladsvägg - som används pedagogiskt som ett sätt att visa matens väg, från jord till bord.

Andra saker som vi satsade på var:

  • Schemalagda lunchtider för lärarna.
  • Zoner i skolrestaurangen som lärarna väljer att sitta i.
  • Konversationskort på borden i skolrestaurangen.
  • Temadagar i samarbete med hem- och konsumentkunskapen.

Arbetet med Måltidskompisar har också varit framgångsrik. Initiativet startade på en skola där man upplevde att det var stökigt i skolrestaurangen. För att ge de nya eleverna i förskoleklass lite extra stöd fick elever i årskurs 5 kliva in som måltidskompisar.

– Två elever deltar per gång. De får kläder och instruktion från personalen och sedan egna arbetsuppgifter ute i skolrestaurangen, cirka en timme. Vi ser effekter på skolan. Det växer fram en ny slags gemenskap mellan elever i de olika årskurserna och det har blivit lugnare och mer ordning i restaurangen. De som är måltidskompisar är stolta och tycker att det är jättekul att vara med. Nu finns måltidskompisar på fler låg- och mellanstadieskolor men också på högstadiet.

Lärande kökskunskap är ett initiativ mellan hem- och konsumentkunskapen i skolan och måltidspersonalen, som pågår på både mellanstadium och högstadium. Eleverna får varje hösttermin vara med och hjälpa till i skolköken. De gör sallader, tar fram recept som passar för skolrestaurangen, med mera.

– Detta är jättepopulärt hos eleverna. Det är också ett bra sätt att få in pedagogik, lära känna varandra och jobba tillsammans. Vi märker också att det blir en annan ro i restaurangen. Eleverna tar själva mer ansvar. Ingen står och skriker. Det är rent och snyggt.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad