Landsbygdsnätverket
Översiktsfoto från skolgård, Munkedal, där det pågår en matmarknad.

Matmarknad på skolgården, Munkedalsskolan, oktober 2021.

Munkedal: Matmarknad på skolgården

Utifrån en matmarknad ska måltidsorganisationen och pedagoger arbeta gemensamt med maten och måltiden som utgångspunkt. Sammanfattning av Munkedals presentation på tematräff 1.

Kontaktpersoner

  • Johanna Bothén, måltidsutvecklare.
  • Magnus Eriksson, köksmästare.
  • Gunilla Martinsson, måltidschef.

Bakgrund

Munkedals kommun är en av de fyra kommuner som ingår i projektet Ett nytt recept för skolmåltiders första fas.

Matmarknad på skolgården är ett utvecklingsarbete mellan måltidsavdelningen, Munkedalsskolan (åk. f-6) och lokala producenter.

– Vi hade många idéer om vad vi ville göra, men fastnade för matmarknaden. Varje gång vi haft event som utomhusmatlagning på skolorna har vi fått väldigt bra respons. Det blir festliga evenemang och en gemensam upplevelse för alla som är med. Med matmarknaden ville ta ytterligare ett steg och utgå från lokalproducerade livsmedel samt få nya perspektiv att ta med in i undervisning. Vi har haft läroplanen i ryggen i allt vi gjort, berättar Johanna Bothén.

Arbetet med Matmarknad

– Matmarknaden kom att bli ett bra startskott för måltidsavdelning och pedagoger att arbeta i en gemensam hållbar riktning med mat och måltid som utgångspunkt, fortsätter Johanna.

Sju lokala producenter bjöds in att medverka och flera planeringsmöten gick av stapeln där även rektor och nyckelpersoner på skolan medverkade.

– Vi förberedde information till pedagogerna, tipspromenadfrågor, recepthäften och pedagogiska aktiviteter.

Matmarknaden genomfördes en dag i oktober.

Detta hände på skolgården:

  • Lokala producenter visade upp sina produkter och elever och övriga besökare fick provsmaka exempelvis på olja, honung, bönor, ostar och yoghurt.
  • På förmiddagen gick alla elever en tipspromenad där frågorna var placerade hos de olika utställarna. Temat var hållbarhet. (De elever som vann tipspromenaden får vara med under en dag i köket som belöning).
  • Elever, föräldrar och syskon bjöds på mellanmål som tillagades utomhus på stora stekhällar.

  • Måltidsavdelningen visade sitt arbete med mat och måltider.
  • Fritids visade sitt arbete med måltidspedagogik och besökarna fick smaka på grönskålschips och squashkaka och fick möjlighet att ta med sig recepthäften hem. De visade också hur de arbetat med grönsaksskapande och hur de gjort stilleben med bönor och linser samt berättade om kockfritids.

– Det var riktig feststämning med musik, doft, glädje, gemenskap nyfikenhet, engagemang, dialog, kunskap och inspiration, summerar Johanna.

Några lärdomar

Matmarknaden blev en gemensam positiv erfarenhet, som ledde till nya kontakter och ny kunskap för alla inblandade.

– Med matmarknaden visade vi att skolan kan arbeta vidare med ett abstrakt ämne som hållbarhet utifrån ett konkret sammanhang. I utvärderingen framkom många mervärden. Eleverna har nu högre kännedom om lokala produkter. Måltidsavdelningen har fått fördjupade kontakter med lokala producenter. Med gemensamma krafter har mat och måltider lyfts in på utbildningsarenan.

– Successivt kan fler ämnen i skolan kopplas på, exempelvis hem- och konsumentkunskap, biologi, slöjd, svenska och matematik . De lokala producenterna har mycket att lära eleverna om produktionens roll i lokalsamhället. I bred samverkan kan vi tillsammans fortsatt skapa undervisning med upplevelsebaserade inslag.

Matmarknaden i Munkedal kommer att återkomma hösten 2022, denna gång med fler skolor involverade.

– Vi har verkligen fått mersmak på de mervärden som matmarknaden förde med sig säger Johanna.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad