Landsbygdsnätverket

Munkedals kommun: Restaurangen som skolans hjärta

I Munkedals kommun är tanken att statusen på skolans restaurang ska höjas genom att skapa en intresseväckande, lusthöjande och lärorik miljö som ger utrymme för alla sinnen och skapar måltidsro. Sammanfattning av Munkedals presentation på tematräff 3, den 9 mars 2022.

Kontaktperson

  • Johanna Bothén, måltidsutvecklare
  • Gunilla Martinsson, måltidschef

Bakgrund

Munkedals kommun är en av de fyra kommuner som ingår i projektet Ett nytt recept för skolmåltiders första fas.

Tanken med satsningen, som Munkedals kommun kallar för Restaurangen som skolans hjärta, är att höja statusen på skolans restaurang genom att på olika sätt arbeta med måltidsmiljön. Som testmiljö valdes matsalen på kommunens högstadieskola, där även elever från en intilliggande F-6-skola äter. Arbetet genomfördes under januari och februari 2022.

Arbetet med restaurangen som skolans hjärta

I Munkedal valde man att jobbat med fyra olika tester för att utveckla måltidsmiljön på skolan.

  • Demotallrik. På en bänk som eleverna passerar när de står i kö till restaurangen, där det tidigare varit tomt, testade man att ställa en så kallad demotallrik med ett trevligt och lockande upplägg av rätterna på dagens meny.
    – Ögat hjälper oss att göra val. Demotallriken ger överblick av vad en måltid består av samtidigt som vi kan väcka nyfikenhet och lust. Vi kan också förmedla kunskap om portionsstorlek och fördelning av kolhydrater, proteiner, grönsaker osv. Demotallriken har varit lyckad! Den har bidragit till att fler vågar testa nya rätter, att man lägger upp med större variation och fler komponenter på sin egen tallrik, berättar Johanna Bothén.

  • Food Fun Facts. Roliga fakta om maten och råvarorna visas på skärmar inne i skolan. Det är högstadieeleverna som arbetar fram innehållet som en del i hem- och konsumentkunskapen. Den roliga faktan skapar engagemang för maten som serveras i restaurangen. Den väcker nyfikenhet och bidrar till matglädje, kunskap och medvetenhet om matens ursprung

  • Tyst kupé i anslutning till restaurangen. Ett rum intill skolrestaurangen har byggts om för att skapa en miljö som är anpassad till elever som har behov av en lugnare måltidsmiljö. I rummet finns fem bord. Inredningen har gjorts i dialog med speciallärare.
    – Vi har valt att skala av, ha enhetlig dämpad färgskala och ljuddämpa och också göra avgränsningar av rum i rummet. Det finns potential för att skolan ska kunna använda den tysta kupén även under andra tider under skoldagen. Försöket har fallit väl ut och återkopplingen på testet är positiv hittills, fortsätter Gunilla Martinsson.
  • Avskärmad plats i restaurangen. Genom att skapa rum i rummet i själva skolrestaurangen kan man också få möjlighet att vara lite mer för sig själv om man vill. Detta ger ökad trivsel, skapar mer matro och lockar in eleverna till matsalen. Den avskärmade delen är populär och blir upptagen direkt. Matgästerna är mycket positiva.

Några lärdomar

– Matgästerna lyfter särskilt upp demotallrikarna. ”De får ni inte sluta med!”. Eftersom de avskärmade borden i restaurangen alltid blir valda först funderar vi också på att göra fler avgränsningar i rummet, på liknande sätt. Men alla fyra koncepten får positiv respons och vi vill inte släppa något av dem utan vi ska se om vi kan utveckla dem ännu mer istället. Att ta sig an olika utmaningar genom att med små och enkla medel testa olika lösningar, utvärdera och skruva… och få ett annat resultat än tidigare, det är fantastiskt! avslutar Johanna och Gunilla.

Mer information

På Munkedals kommuns hemsida kan du läsa mer om Ett nytt recept för skolmåltider och exempelvis arbetet med måltidsmiljön. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbaka till huvudsidan.

Senast uppdaterad