Landsbygdsnätverket
Eva Sundberg framför ett diagram, projicerat på en vägg.

Silo-projektet samlar och publicerar statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor

Syfte med Silo-projektet är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor.

Projektets namn Silo står för: Statistikinsamling av livsmedelsinköp till offentlig sektor.

Nationell pilotinsamling av livsmedelsstatistik

I början av 2023 kommer landets kommuner att bli ombedda att delta i en nationell pilotinsamling genom att lämna in uppgifter över statistik för inköpta livsmedel 2022. Här kan du läsa mer om pilotinsamlingen.

Finns det ett värde av nationell livsmedelsstatistik inom offentlig sektor? Detta ämne kommer diskuteras i Studio MATtanken, fredag den 27 januari, kl. 08.30-09.15.

Frågor och svar, FAQ

Vi håller på och bygger upp en sida för Frågor och svar.

Pilotdatabasen är på plats

I augusti-september 2022 pågick arbetet med att sätta upp och göra det första provkörningarna av pilotversionen av Silo-databasen. Inköpsstatistik från 34 kommuner utgör grunden i piloten. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 22 juni om status i Silo-projektet.

I oktober och november kom pilotversionen av Silo-databasen på plats. Här kan du läsa MATtankens nyhet från den 15 december om status i Silo-projektet.

Projektorganisation Silo

Arbetsgrupp: Medarbetare på Jordbruksverkets statistikenhet, projektledare Saranda Daka, jordbruksekonomisk statistiker Marie Leijon Cedermark och statistiker Jesper Fransson tillsammans med MATtankens projektledare Eva Sundberg, samordnare Anna Lundstedt och kommunikationssamordnare Anna Kim-Andersson.

Styrgrupp: Maria Gustafsson, kanslichef, Landsbygsnätverkets kansli, Ann-Marie Karlsson, chef statistikenheten, Jordbruksverket och Maria Lindsäth, chef Livsmedelskedjan och exportenheten, Jordbruksverket.

Kommuner som ingår i referensgruppen:

 • Falkenbergs kommun
 • Göteborgs stad
 • Hedemora kommun
 • Helsingborgs kommun
 • Lidköpings kommun
 • Lunds kommun
 • Motala kommun
 • Sala kommun
 • Skövde kommun
 • Stockholms stad
 • Södertälje kommun
 • Varbergs kommun
 • Vaxholms kommun
 • Växjö kommun
 • Östersunds kommun

Välkommen att kontakta oss

Hör av dig till oss i MATtanken om du har frågor eller vill veta mer om Silo-projektet.

Mejla mattanken@jordbruksverket.se eller hör av dig direkt till någon av oss i MATtanken som arbetar i projektet.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post