Landsbygdsnätverket
Projektledare Eva Sundberg syns i förgrunden framför ett diagram, projicerat på en vägg.

Projektledare Eva Sundberg kavlar upp ärmarna för att dra igång arbetet med Silo.

Silo-projektet handlar om statistikinsamling som gör skillnad

Nu startar projektet Silo, Statistikinsamling av livsmedelsinköp i offentlig sektor. Vill ni vara med i arbetet från början?

Projektledare Eva Sundberg välkomnar alla aktörer som är intresserade av att vara med i Silo. Det kommer finnas olika sätt att bidra i arbetet. Till att börja med går det att delta på något av de informationstillfällen som finns i närtid. Det blir bland annat frågestund men också möjlighet att tidigt ge input. Dessutom efterlyser MATtanken ett antal pilotkommuner.

– Silo är ett projekt som kommer göra stor skillnad för möjligheten att följa utvecklingen av hållbar konsumtion i offentlig sektor, säger Eva. Genom Silo kommer vi att få svart på vitt, exempelvis var maten kommer ifrån och hur mycket som köps in av olika livsmedelsgrupper, till landets kommuner och regioner.

Fröet till Silo-projektet såddes i regeringens andra handlingsplan för livsmedelsstrategin, där Jordbruksverket 2020 fick i uppdrag att göra en studie för hållbara livsmedelssystem. I slutrapporten ingick ett förslag om förbättrad statistik över inköp av livsmedel i offentlig sektor (läs MATtankens nyhet Länk till annan webbplats. här). I mars 2022 kom beskedet att MATtanken beviljats medel från EU:s Landsbygdsprogram för att starta och driva Silo-projektet (läs mer om finansieringen här Länk till annan webbplats.).

MATtankens Eva Sundberg är glad över pengarna och står redo med uppkavlade ärmar. Det är ett omfattande arbete som nu startar upp.

– Arbetet med statistikinsamlingen bygger på samverkan och att ett stort antal aktörer engagerar sig redan från början. Nu lägger vi en stadig grund och förfinar sedan i takt med att vi går framåt. Ju fler som engagerar sig tidigt och är med och ger kloka inspel – ju bättre kommer resultatet att bli.

Senast uppdaterad