Landsbygdsnätverket
Text i bild: Silo-projektet: Livsmedelsstatistik - offentlig sektor 2022. Symboler i bild; Logotyper för Jordbruksverket och MATtanken sam EU-emblem.

Silo: Lyckad pilotinsamling av livsmedelsstatistik

– Kommunerna ser möjligheter med en nationell dabatas över livsmedelsstatistik, offentlig sektor. Insamlingen som vi gjorde i februari gick över förväntan! säger Eva Sundberg.

Det blev god respons när MATtanken och Jordbruksverket inom ramen för Silo-projektet frågade efter kommunernas livsmedelsstatistik.

9 av 10 kommuner svarade på frågan, som ställdes i februari, om vilka livsmedel de hade köpt in 2022.

– Vi är glada över att insamlingen gick så bra! Från de flesta av kommunerna är underlaget komplett och kan läsas in i databasen rätt av, säger Eva Sundberg som samordnat insamlingen av datan.

Vad händer just nu i projektet?

– Arbete pågår för fullt med att läsa in statistiken i databasen. Vi testkör och tar fram olika rapporter, säger Eva.

Vad är nästa steg?

– Kommunerna som lämnat statistik är inbjudna till ett möte då vi presenterar resultaten för dem. Mötet hålls den 20 april. Vi ser fram emot att få höra mer om hur kommunerna uppfattade själva insamlingen, vad de tycker om databasen och de rapporter som vi kommer att visa upp.

– I maj kommer vi därefter att bjuda in till ett öppet möte för alla aktörer som är intresserade av att veta mer om hur det gått med insamlingen av nationell livsmedelsstatistik. Parallellt pågår arbetet med att skriva slutrapporten för pilotprojektet, avslutar Eva.

Mer information

Här hittar du all information om Silo-projektet.

Senast uppdaterad