Landsbygdsnätverket
Del av skolrestaurang, där elever kan prova olika grönsaker, kryddor med mera.

I Jönköpings kommun används riktlinjer istället för en kostpolicy. Här en bild från prova på-stationen i Ljungarumsskolans restaurang.

Riktlinjer istället för kostpolicy skapar flexibilitet

I Jönköpings kommun finns ingen övergripande, politiskt beslutad kostpolicy. Istället har tjänstepersoner inom kostorganisationen mandat att ansvara för riktlinjer och rutiner. ”Jag upplever att det här arbetssättet fungerar bra”, säger kostchef Lina Ekeroth Sandqvist.

I många av Sveriges kommuner finns en kost-, måltids- eller livsmedelspolicy och februaris Studio MATtanken kommer att handla om just styrdokument för offentliga måltider.

I Jönköpings kommun, där kostorganisationen lyder under barn- och utbildningsnämnden, har kostpolicyn valts bort för att öka flexibiliteten.

Nämnden har ställt sig bakom de nationella ställningstagandena, det vill säga att grundprincipen är att följa skollagen, att skolluncherna ska vara näringsriktiga enligt Livsmedelsverkets riktlinjer samt kostnadsfria. Men det finns ingen övergripande kostpolicy för hela Jönköpings kommun, säger Lina Ekeroth Sandqvist.

Istället har kostorganisationen tagit fram riktlinjer och rutiner som följer Livsmedelsverkets riktlinjer.

– Det är viktigt i vår stora verksamhet – som serverar 26 000 portioner per dag fördelat på 56 skolenheter, 110 förskolenheter samt 5 gymnasieskolor – att man gör lika.

Högt förtroende och god dialog

Lina berättar att det finns en långtgående delegation i organisationen, där tjänstepersoner får ett starkt mandat och stort ansvar för att driva och utveckla sina verksamheter.

– Det finns ett högt förtroende inom organisationen och en god dialog. När det finns frågor från politiker så hör de av sig. Fördelen med att arbeta med riktlinjer på detta sätt, är att det är lättare att vid behov göra revideringar. I Jönköpings kommun måste en policy antas av kommunfullmäktige och att ändra i ett policydokument skulle ta minst ett halvår, säger hon.

Lina berättar vidare att kostorganisationens verksamhet så klart också styrs av budgeten som ytterst fastställs av kommunfullmäktige och sedan fördelas inom förvaltningen. Det finns även hållbarhetsmål och upphandlingsmål att ta hänsyn till.

Ser olika ut i olika kommuner

Kostorganisationen i Jönköpings kommun har ett nära samarbete med övriga inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ofta ändras riktlinjer eller rutiner i samverkan med exempelvis barn- och utbildningschef eller elevhälsochef. Vid behov informeras också barn- och utbildningsnämnden.

– Det här arbetssättet fungerar väldigt bra i vår kommun. Det ser såklart väldigt olika ut i kommuner och andra verksamheter, gällande roller och ansvar. Våra riktlinjer skulle kanske kunna vara en policy i en annan kommun, säger Lina Ekeroth Sandqvist.

Välkommen till Studio MATtanken, fredag 24 februari, kl 08.30-09.15. Policy-spaning

Vad ska en bra måltidspolicy innehålla? Hur blir det ett användbart dokument? Eller kan det vara enklare utan policy? I februaris Studio MATtanken pratar vi om styrdokument inom offentliga måltider, en fråga som ständigt är aktuell.

Mer information och zoom-länk finns här!

Senast uppdaterad