Landsbygdsnätverket

Heldygnskassen minskar undernäring hos de mest sköra äldre

En papperskasse som det står "Smaklig måltid" på

Foto: Dmitry Mashkin, Unsplash

Tre huvudmål och tre mellanmål per dag finns i Lunds kommuns heldygnsmatkasse för äldre i ordinärt boende. Matkassen ordineras av sjukvårdspersonal, till äldre som har hemsjukvård och är i riskzonen för undernäring.

– Generellt går brukarna upp i vikt efter att de fått heldygnskassen. Vi får också positiv återkoppling från anhöriga, om till exempel att svårläkta sår äntligen har börjat läka när den äldre nu får i sig mer näring, säger Charlotta Richardsson, kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun.

Charlotta Richardsson, kvalitetsutvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen

Charlotta Richardsson

Arbetet med det som så småningom blev heldygnskassen tog sin början i slutet av 2019, efter att kommunens politiker gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda matsituationen för äldre i ordinärt boende. En del i uppdraget handlar också om att utreda möjligheten med måltidsleveranser med säkert näringsinnehåll till äldre med risk för undernäring. Vård- och omsorgsförvaltningen inledde ett samarbete med Serviceförvaltningen, där Måltidsservice finns. Olika förslag för att förbättra nutritionen hos de mest sköra äldre togs fram och valet föll på ett heldygnskoncept med kylda rätter. Sedan skapades en näringsberäknad sexveckors-matsedel, med tre huvudrätter och tre mellanmål per dag.

– Vi startade med en pilot 2020, först i ett hemvårdsområde, för att se om leveranser och administration skulle fungera. Efterhand har vi kopplat på fler områden och i dag flyter arbetet på i alla 16 hemvårdsområden, säger Charlotta Richardsson.

Exempel på veckomeny för måndag, med till exempel mannagrynsgröt till frukost och omelett till middag

De äldre som får heldygnskassen är inskrivna i hemsjukvården. Efter bedömning av undernäring eller risk för undernäring ordinerar en sjuksköterska matkassen som en hälso- och sjukvårdsinsats. De äldre har samtidigt bistånd enligt socialtjänstlagen, i form av hemtjänst, som ger dem hjälp med att till exempel hantera matleveranserna och värma maten.

Ordinationen av heldygnskassen är tillfällig. Under insatsen följs den äldres vikt och upplevda livskvalitet. När den äldre når sin idealvikt avslutas insatsen med matkassen och övergår i bistånd enligt socialtjänstlagen, med att handla hem mat och bereda måltider.

Mackor på tallrik

Foto: Pixabay

Mer kunskap för att motivera

Att få arbetet med heldygnskassen att fungera bra har tagit lite tid. I början var en vanlig synpunkt att matportionerna var för stora.

– Vi fick stötta personalen med kunskap. Vi har tagit fram mycket stödmaterial åt både omvårdnadspersonal och chefer, säger Charlotta.

När personalen bättre kunde motivera de äldre att äta började de också äta upp mer av maten.

– Vi fick återkoppling från anhöriga, personal och även brukare om att de kände sig piggare och att kläderna sitter bättre.

Förpackningar – en utmaning

När insatsen inleddes bekostades matkassen av statsbidrag.

– I dag subventionerar vård- och omsorgsförvaltningen maten och brukaren betalar cirka 60 kronor för varje kasse med sex måltider, säger Kristina Andersson, dietist vård- och omsorgsförvaltningen.

Leveranserna av heldygnskassar sker på måndagar, onsdagar och fredagar.

Den största utmaningen som Charlotta och Kristina ser är att verkligen fånga upp alla äldre som har behov av insatsen. En annan utmaning är hur maten förpackas. Det blir många förpackningar vid varje leverans och en del äldre känner sig överväldigade av mängden mat som levereras vid varje tillfälle.

Insatsen är inte längre ett pilotprojekt utan har övergått i ordinarie verksamhet. 2024 ska heldygnskassen utvärderas och sedan tas beslut om hur arbetet ska fortsätta framöver.

Kristina Andersson

Kristina Andersson, vid en seniormässa i Lunds kommun.

Äldre kan äta i skolrestauranger

Lunds kommun arbetar också med insatser för bättre nutrition hos äldre som har hemtjänst och inte har fått heldygnsmatkassen ordinerad.

– Vi har satsat på olika kostutbildningar för omvårdnadspersonalen. Vi har också tagit fram enkla recept att laga i hemmet, som personalen kan hjälpa den äldre med, säger Kristina.

Kommunen har en måltidspodd, som ska utbilda och inspirera personal inom äldreomsorg och LSS. Det finns också material för att underlätta inköp av livsmedel till äldre med hemtjänst.

Framöver kan möjligheterna för äldre att träffas och äta tillsammans komma att se lite annorlunda ut. Vård- och omsorgsnämnden har lagt fram ett förslag om att se över seniorrestaurangerna och istället bjuda in äldre att äta i kommunens skolrestauranger. I dag finns fyra skolrestauranger som också är öppna för äldre matgäster. På tre av ställena kan man äta på plats, på den fjärde kan äldre hämta en matlåda att ta med sig.

Läs mer

I Studio MATtanken den 24 november delade flera kommuner med sig av sina lösningar för mat till äldre i ordinärt boende. Här kan du läsa en sammanfattning.

I Erfarenhetsbanken kan du filtrera på "Äldreomsorg" för att hitta artiklar om mat till äldre.

Senast uppdaterad