Landsbygdsnätverket
Bilden är ett montage av en grå bildplatta med text (se bildtext) och en sk. même. Det är en illustration med två kvinnor som sträcker ut armarna i luften. De säger: Yes! Ännu en uppdaterad måltidspolicy.

Nästa lika glada som seriefiguren Zelda och hennes vänninna... är MATtanken-teamet för årets första uppdaterade måltidspolicy! – Måltidspolicyn är ett viktigt styrdokument för en offentlig måltidsverksamhet. På vår webb har vi just nu länkat till mer än 180 måltidspolicyer, säger Anna Lundstedt som är samordnare, MATtanken.

Flera kommuner går ihop kring en gemensam policy

Säffle kommuns nya livsmedels- och måltidspolicy började gälla den 1 januari 2022. Styrdokumentet är gemensamt för Säffle tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmåls kommuner.

MATtanken kontaktade Carina Nisén, kostchef i Säffle kommun, för att få veta mer om den nya policyn.

Hur kommer det sig att ni har en gemensam policy?

– Säffle kommun gör upphandlingar tillsammans med Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Därför har det blivit naturligt att vi också har ett gemensamt styrdokument. Det är kostcheferna som tar fram underlaget som sedan bearbetas mot politikerna. Att samarbeta flera kommuner så här funkar fint.

Varför kombineras livsmedel och måltider i policyn?

– Detta är inget nytt utan sedan 2014 har vi en Livsmedels- och måltidspolicy. Tidigare hade vi två separata policyer men vi anser att det blir fördelar ur ett upphandlingsperspektiv att förena livsmedel och måltider. Livsmedels- och måltidspolicyn uppdateras vart fjärde år i samband med ny upphandling.

Finns det några nyheter i dokumentet som gäller för 2022-2026?

– Nytt för denna policy är att visa de offentliga måltidernas koppling till målen inom Agenda 2030.

I policyn står det att luncherna ska bli obligatoriska på sikt. Hur tänker ni där? Vad krävs för att det ska bli så?

– Vi har så kallade pedagogiska luncher men önskan är att det ska vara obligatoriskt för eleverna att vara med på lunchen, som vilken lektion som helst. Att det blir anmäld frånvaro om man inte är med. Många ungdomar äter lunch på andra ställen och det vill vi ju undvika. Vi vill att alla ska äta skollunchen för att få bra förutsättningar att klara skoldagen. Nu gäller det att få med skolledningen på detta.

Är det något mer du vill lyfta fram?

– Innan den senaste stora livsmedelsupphandlingen gick ut skannade vi av vilka produkter som vi kunde få närproducerat. Dessa upphandlades sedan separat. Det blev väldigt lyckosamt och vi har nu ett 80-tal produkter som vi kan köpa närproducerat. Det känns väldigt roligt att vi kan servera så mycket närproducerat, vilket också är en målsättning i policyn.

Förteckning över svenska kommuners måltidspolicyer

Här hittar du MATtankens förteckning över måltidspolicyer.

Kontakta oss med uppdaterad information

Finns din kommuns måltidspolicy/kostpolicy med i MATtankens förteckning? Har vi länkat till rätt version av ert dokument? Hjälp oss att hålla förteckningen över måltidspolicyer uppdaterad.

Hör av dig till oss på mattanken@jordbruksverket.se med din information.

Senast uppdaterad