Landsbygdsnätverket
Tecknad bild. Tre personer vid ett bord. På ordet ligger ett brev från MATtanken.

Beslutsfattare i hela Sverige får i dagarna ett brev från MATtanken. Bilden är ett montage. Illustrationen är från Pixabay.

”Beslutsfattare är en viktig målgrupp för oss”

”I Sverige bjuder vi stora delar av befolkningen på mat varje dag. Dessa måltider, som vi firar på Offentliga måltidens dag, är en viktig byggsten i vårt demokratiska samhälle.” Så inleds det brev som MATtanken nu sänt till alla ordföranden i landets kommun- och regionstyrelser.

– Det finns många olika anledningar till att de offentligt finansierade måltiderna är Sveriges viktigaste måltider – och att beslutsfattare är en viktig målgrupp, anser MATtankens projektledare Eva Sundberg.

Brevet från MATtanken vill göra beslutsfattare i kommuner och regioner uppmärksamma på kraften i de offentliga måltiderna, inte minst utifrån att måltiden är en plats där människor möts.

– En klok person sade en gång till mig att mättnad lägger grunden för ett demokratiskt samhälle. Det ligger mycket i det. Samtidigt som det är viktigt vad som läggs på tallrikarna behöver vi lyfta blicken och förstå betydelsen av trivsamma måltider tillsammans med andra - och de mervärden som kan kopplas till maten och måltiderna. Fortfarande finns otroligt mycket kvar att göra för att ta tillvara på måltiden som resurs inom förskola, skola, vård och omsorg, fortsätter Eva Sundberg.

– Nu hoppas vi på att många beslutsfattare, ihop med sina verksamheter, tar tillfället i akt och lyfter fram måltiderna i sin kommun/region på Offentliga måltidens dag, den 20 oktober, avslutar hon.

MATtankens sändlista

  • Brevet har sänts till ordföranden i landets kommuner och regioner.
  • Brevet kommer även mejlas till politiker i nämnder med ansvar för
    barn- och utbildning, omsorg och måltidsservice, etc.
  • Kommunernas och regionernas kostchefer, måltidschefer eller motsvarande har fått ett vykort med information om utskicket - och praktisk information om Offentliga måltidens dag.

Texten i brevet

30 augusti 2022

Offentliga måltidens dag – fira den 20 oktober!

I Sverige bjuder vi stora delar av befolkningen på mat varje dag. Dessa
måltider, som vi firar på Offentliga måltidens dag, är en viktig byggsten
i vårt demokratiska samhälle.

Har du tänkt på att de tre miljoner skattefinansierade måltider som varje dag serveras inom förskola, skola, vård och omsorg bidrar till mer än mat i magen? Dessa måltider kan stärka svensk matproduktion och vår krisberedskap. Måltiderna främjar god hälsa, utjämnar socioekonomiska skillnader och är en viktig del av människor liv, inte minst genom den struktur de ger åt dagen. Måltiderna möjliggör möten och samtal. Vid matborden byggs kunskap och värderingar formas. Gemensamma måltider förebygger ofrivillig ensamhet och utanförskap. De offentliga måltiderna är Sveriges viktigaste måltider.

Ta tillfället i akt och lyft fram måltiderna i din kommun på Offentliga måltidens dag,
den 20 oktober. Passa på att besöka en förskola/skola eller ett vård- och omsorgsboende och delta i gemenskapen kring en måltid.

Mer information om Offentliga måltidens dag finns på www.mattanken.se/omd
Det är också här som verksamheterna anmäler sina aktiviteter för att vara med och fira.
Tagga i sociala medier #måltid22.

Vänliga hälsningar

Maria Lindsäth, ordförande
för MATtankens styrgrupp
och enhetschef, Jordbruksverket

Eva Sundberg, projektledare
för MATtanken och sakkunnig kring
mat/måltider, Jordbruksverket

Senast uppdaterad