Landsbygdsnätverket
Illustration: Människor som jobbar tillsammans med idéer och samskapande inom Ett nytt recept för skolmåltider

Illustration från Ett nytt recept för skolmåtider.

11 prototyper i 4 kommuner med 1 gemensam mission: hållbara skolmåltider

Med ett missionsorienterat arbetssätt pågår just nu ett test av hur offentlig sektor – med skolmåltiderna som verktyg – kan bli murbräcka för att ställa om hela livsmedelssystemet.

Detta var temat när Vinnova tillsammans med Livsmedelsverket och tjänstedesignbyrån Antrop bjöd in till ett seminarium i samband med innovationsveckan, vecka 40, om det gränsöverskridande pågående projektet Ett nytt recept för skolmålter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till projektets webbsida öppnas i nytt fönster).

Seminariets syfte var att berätta om vad som faktiskt görs – och att visa på hur man med systeminnovation kan skapa förändring på flera ställen samtidigt, med ett gemensamt mål.

I Ett nytt recept för skolmåltider experimenterar Munkedal, Hofors, Karlstad och Vallentuna med lösningar för att på olika sätt möta de gemensamma utmaningar som identifierats genom att en kartläggning av skolmåltidssystemet.

Medverkade på seminariet gjorde bland annat: Elin Sandström, vik. projektledare, Ett nytt recept för skolmåltider, Livsmedelsverket; Jenny Pettersson Lindberg och Jenny Dannstedt från Antrop; Gunilla Martinsson, måltidschef i Munkedals kommun och Helena Henriksson, utvecklingsledare på barn- och ungdom i Vallentuna. Samtalet modererades av Alexander Alvsilver, handläggare för innovationsledning, Vinnova.

Efteråt kommenterade Annika Agélii Genlott från Sveriges kommuner och regioner och Eva Sundberg som representant från Jordbruksverket värdet av att finnas med som projektpart i det gemensamma arbete.

– Jag har jobbat med offentliga måltider i olika roller i 40 år. Det är häftigt och roligt att se allt arbete på alla nivåer inom ramen för Ett nytt recept för skolmåltider. Här är vi något på spåret! Det är självklart för Jordbruksverket att vara med i detta sammanhang. Ett mervärde som jag ser, utöver allt spännande som händer i utvecklingsmiljöerna, är möjligheten vi får att sprida kunskap om offentliga måltider, och i detta fall skolmåltider, till nya målgrupper och personer som vi inte brukar nå i vanliga fall. Det är verkligen en möjlighet att nå ut med mer kunskap bredare och att höja kunskapsnivån generellt om potentialen i den offentliga måltiden, säger Eva Sundberg.

I projektet ”Ett nytt recept för skolmåltider” arbetar åtta myndigheter och fyra kommuner med en gemensam mission för ett mer hållbart livsmedelssystem.

– Det går att samlas över myndighetsgränser utan regeringsuppdrag, lite på grund av att vi lyckats enas om en gemensam målsättning, sade Alexander Alvsilver.


Senast uppdaterad