Landsbygdsnätverket

Bild från Livsmedelsverket, Måltidsbloggen.

Beredskapsnätverk, offentliga måltider

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Den 6 december kl. 13.30-15.00 är det träff i Beredskapsnätverket

Mer information samt inbjudan sänds ut till medlemmarna i beredskapsnätverket.

Läs mer om Beredskapsnätverket på www.mattanken.se/beredskap

Senast uppdaterad