Landsbygdsnätverket

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har frågor eller idéer kring projektet.

Porträttfoto Eva Sundberg.

Eva Sundberg, projektledare

Har arbetat med offentliga måltider hela sitt yrkesliv, bland annat 25 år som kostchef och måltidschef i olika kommuner. Arbetade 2011-2017 på Livsmedelsverket. Vid sidan av arbetet med MATtanken är hon involverad i uppdrag som Jordbruksverket har kring mat – och måltidsfrågor och även i livsmedelsstrategisammanhang. Är landsbygdsbo och omgiven av livsmedelsproducenter.

 

Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Lundstedt, samordnare

Är utbildad kostvetare och har arbetat med livsmedel, mat och måltider under hela yrkeslivet. Senast kommer Anna från en tjänst som kommunal kostchef, där hon arbetat i 13 år men har också arbetat i privat och statlig verksamhet tidigare. Sedan juli 2021 projektanställd i MATtanken.

Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Kim-Andersson, kommunikations- och projektsamordnare

Kommunikations- och projektsamordnare. Har mångårig erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt i olika roller för/hos myndigheter, akademi, näringsliv och civil sektor. Har en naturvetarbakgrund och jobbar gärna med resurs- och hållbarhetsfrågor.

Porträttfoto Tobias Henning.

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Kommunikationssamordnare. Arbetar 20 % i projektet.

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post