Landsbygdsnätverket

Foto: Urban Wigert

Kor i kommunens tjänst

I Härjedalens kommun har man upphandlat en tjänst där kor håller landskapet öppet. På köpet får man lokalt kött till de offentliga köken.

Utöver de vanliga upphandlingarna av livsmedel upphandlar Klaus Dudenhöfer, kostchef i Härjedalens kommun en betestjänst. Tjänsten går ut på att korna ska hålla marken öppen.

– Korna är nyttiga i skogen, vi slipper gå med röjsåg och samtidigt hjälper korna till att bevara den biologiska mångfalden bland annat genom att trampa ned säd och genom att gödsla marken, berättar Klaus.

I upphandlingen ingår kriterier om vilken period på året som djuren ska vistas utomhus och vilket foder de ska få på vintern (endast grovfoder utan soja). Efter två år sker det en ”arbetsplatsolycka” och djuren slaktas och styckas.

– Vi får fler styckdelar från ett helt djur, och vi kan även lämna önskemål om styckdelar till styckeriet, berättar Klaus.

Varannan månad träffas en matsedelsgrupp som består av kockar från köken och Klaus. De kommer gemensamt överens om hur matsedeln ska se ut och vilka styckdelar som behöver beställas. Om de behöver strimlat kött, grytbitar eller köttfärs. Findetaljer som filé, entrecote och fransyska serveras till de äldre vid högtider.

Idén kommer från LRF och Klaus blev nyfiken på konceptet när ett betesprojekt startade i grannkommunen.

– Det har varit bra att få LRF:s hjälp. De hade en fungerande mötesorganisation och kunskap om upphandlingstekniska frågor, säger Klaus.

Det är också viktigt att lära sig hur böndernas rutiner ser ut. Att inte gå ut med ett anbudsförfarande mitt under skördetiden, då är det ingen som hinner svara. Klaus tillägger att det är viktigt att se till så att förutsättningar för genomförande är så goda som möjligt. I Härjedalen handlade det bland annat om att ha logistiken på plats och rätt maskiner för hantering av köttråvaran. Mellan de två kök som ligger längst ifrån varandra är det 15 mil. Då måste man se till att ha en fungerande logistik så att alla kök får de varor de behöver. I Härjedalen har de därför en egen bil som tre gånger i veckan levererar centralt producerade matlådor till hemtjänsten och samtidigt hämtar råvaror för leverans ut till köken.

Kommunen är ännu inte självförsörjande på nötkött. I dagsläget slaktas ett tiotal djur per år, men målet är ett 40-tal. Den varma sommaren har gjort att ingen utökning kommer ske nästa år. Bönderna måste först hinna återhämta sig.

Att kunna servera lokalt producerad mat är verkligen något som Klaus Dudenhöfer brinner för. Utöver köttet köper kommunen också in lokalt producerad potatis via grossisten.

– Det är lite mer jobb men det är roligt, man får mycket tillbaka. Det känns tryggare att servera bondens potatis till bondens barn, säger Klaus.

Enligt Klaus har kommunen en helt vanlig måltidspolicy men samarbeten och dialog med de lokala producenterna och grossisten öppnar för möjligheter att handla lokalproducerat.

Senast uppdaterad 2018-11-27

Offentliga måltider - alla aktörer i kedjan

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post

Följ oss i sociala medier

Facebooklänk till annan webbplats

Twitterlänk till annan webbplats

Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster