Landsbygdsnätverket

Film om servicestöden

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inom delåtgärd 16.2 pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltade myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Filmen nedan ger dig en inblick i vad stödet handlar om, vem som kan söka och vilka insatser som är möjliga att söka för.