Landsbygdsnätverket

Sverige är fullt av goda nyheter. Idéer, projekt och verktyg spirar överallt.

Att se, och ta tillvara, det andra betraktar som spill. Att inte nöja oss, utan att istället uppdatera med ny teknik.

Att vara förberedd, så att alla har tillgång till mat även i kristider. Att vända problem till möjligheter.

Vi är inte en organisation. Vi är hundratals. Denna kampanj handlar om att uppmärksamma allt bra som faktiskt
redan händer och visa upp för det viktiga arbete som görs. Från norr till söder. På land och i vatten.
Nu behöver vi dig: låt oss sprida #goda_nyheter_för_alla

Har du goda nyheter som du vill sprida? Klicka här för att vara med i kampanjen!

Mat och dryck

Djur och natur

Miljö och klimat

Ny teknik

Foto: Jesper Anhede, Kickass photos

Goda nyheter. Ny robot skördar svensk saffran automatiskt.

Foto: Johannes Melin, Österlensaffran

Person som övervakar renar med drönare.

Revolutionerande nytta för rennäringen med drönare

 

Läs mer i artikeln!

Traktor som drar en vallskördsmaskin på en åker.

Vallskörd med ny teknik ger renare foder


Läs mer i artikeln!

Gult hus längs landsväg med en sladd och symbol för Wifi över sig.

Bredbandsprojekt blev nyckeln för hela byns utveckling

 

Läs mer i artikeln!

Drönare som skjuter ut bekämpningsmedel bara där det behövs.

Drönare bekämpar ogräs - bara där det växer


Läs mer i artikeln!

Ett vuxet vildsvin samt två kultingar framför ett stängsel.

Ny innovation håller vildsvinen borta från åkrarna


Läs mer i artikeln!

Fakta bakom kampanjen

Kampanjen är baserad på uppgifter från Jordbruksverket. Här kan du fördjupa dig i bakgrundsmaterialet.

Stöden har bidragit till att stärka vattenbrukens tillväxt

Inom vattenbruket har investeringsstödet ökat produktionsvärdet med cirka 50 procent jämfört med om inget stöd hade delats ut.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet med Leader satsar på naturturism

Drygt 600 miljoner till turismsatsningar inom landsbygdsprogrammet. Naturturism är vanligast förekommande i antalet ansökningar och har även mest beviljade pengar. Turism skapar flest jobb för kvinnor.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Över 1800 jobb skapades i landsbygdsprogrammet 2014-2020

Investeringsstöd och stöd till lokalt ledd utveckling bidrog till drygt 1800 jobb under perioden 2014–2020.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion kan stärka lönsamheten och konkurrenskraften

Ekologiska lantbrukare är något mer benägna att sälja sina produkter på den lokala marknaden.

Lantbrukare med ekologisk produktion är mer benägna att diversifiera sina företag.

Lantbrukare med ekologisk produktion är något mer benägna att vara innovativa.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd till förnybar energi har lett till minskningar av koldioxidutsläpp

Investeringar inom solenergiproduktion har lett till en ökning av förnybar energiproduktion om cirka 2000 kW och bidragit till en minskning av växthusgasutsläpp om cirka 13 000 ton koldioxid-ekvivalenter.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Stöden har bidragit till att öka antalet anställda inom vattenbruk

Utvärderingen visar att stödet har ökat antalet sysselsatta med upp till 1,5 anställda per företag.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Stöden ökar innovationskraften hos jordbruksföretag

Av alla beviljade ansökningar om innovationsstöd har 80 procent beviljats till jordbrukssektorn, 17 procent till trädgårdssektorn och 3 procent till rennäringen.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Stöden har lett till bredband minst 1,5 varv runt jorden

60 000 kilometer fiberkabel kommer att grävas ner – det motsvarar ett och ett halvt varv runt jorden vid ekvatorn.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Uppföljningen visar att avslutade projekt i stor utsträckning har haft nytänkande idéer

En majoritet av de avslutade projekten har i grunden haft en nytänkande idé, men det är för tidigt att se i vilken utsträckning dessa idéer kommer att leda till faktiska innovationer.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

Ekologisk produktion förbättrar miljön på flera sätt

De med ekologisk produktion tycker att det är särskilt viktigt att bidra till att bevara biologisk mångfald och minska användningen av växtskyddsmedel.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.

70 % av de betesmarker och slåtterängar som restaurerats sköts fortfarande

Under 2000-2013 restaurerades 13590 hektar betesmarker och slåtterängar. Uppföljningen visar att ca 70 % av dessa fortfarande sköttes 2020.

Faktaunderlag Länk till annan webbplats.