Landsbygdsnätverket
Röd_stuga_opt

Fler bostäder

Den stora invandringen till Sverige ställer krav på fler bostäder. Och potentialen för
att hitta bostäder på landsbygden åt nyanlända är stor. Det visar den inventering som Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp genomförde våren 2016. En inventering som också tittat närmare på bra metoder för detta arbete.

Arbetsgruppen bjöd in till ett samarbete med ett antal kommuner, organisationer och länsstyrelser med syftet att hitta boenden på landsbygden för nyanlända med uppehållstillstånd. Fem kommuner deltog i inventeringen; Högsby, Kinda, Uppsala, Sala och Kungälv.

– De som var med i inventeringen visade att det med hjälp av lokala kontakter, sociala medier och webbsidor bland annat på relativt kort tid gick att få fram bostäder på landsbygden för nyanlända i behov av bostad, berättar Per Hasselberg, ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration.

Rapporten

90 bostäder har identifierats i inventeringen och i samtliga kommuner ser man en stor potential. Kommunerna lyfter också fram vissa problem. Framförallt är det bristen på kollektivtrafik som försvårar när det gäller uthyrning av lediga bostäder på landsbygden. Resultaten av inventeringen har nu sammanställts i en rapport - Inventering av boende för nyanlända på landsbygden.

Nu sprids erfarenheterna

Nu ska erfarenheterna från förstudien spridas vidare genom Landsbygdsnätverket så att modellerna för hur inventeringar av bostäder också ska användas i andra landsbygdsområden.

Vill du läsa vår artikel - Inventering gav positiva besked - och sprida den vidare?
Skicka ett mejl till nils.lagerroth@jordbruksverket.se

Se filmen på fem minuter och hör kommunerna själva berätta om sitt arbete.

För mer information kontakta någon av nedanstående:

Per Hasselberg
Fyrbodals kommunalförbund
0522-44 08 43

Jan Runfors
Hela Sverige ska leva
076-213 78 36